HELSENORGE

Hele Norge har nå kjernejournal

1. mars har alle innbyggere fått en kjernejournal. Det kan redde liv at helsepersonell får rask tilgang til viktige opplysninger om deg.

Illustrasjon
Foto: Direktoratet for e-helse

1. mars fikk innbyggerne i Østfold, Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold sin kjernejournal. Sykehuset i Vestfold innfører bruk av kjernejournal 16.mars.

Kjernejournal gir rask tilgang på utvalgte og viktige helseopplysninger om deg som pasient.

– Det kan være opplysninger som hvilke legemidler pasienten bruker, hvem som er pårørende og hvilken fastlege pasienten har. Dette er opplysninger som helsepersonell ofte bruker mye tid på å hente inn, sier Mildrid Ræstad, fungerende avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse.

Lite deling av informasjon er bakgrunnen for løsningen

I dag deles ikke alltid helseopplysninger mellom ulike behandlingssteder i helsetjenesten. Det som står om deg i fastlegens journalsystem er ofte ikke tilgjengelig for sykehus, akuttmottak eller andre behandlingssteder.

– Når det haster å få tak i opplysninger kan kjernejournal være til stor hjelp. Den kan gi pasientene bedre behandling og i ytterste konsekvens redde liv, sier hun.

Nyttig når pasienten er ukjent

Helsepersonell gir tilbakemeldinger på at løsningen er nyttig og gir god informasjon.

– Si en person fra Oslo, som har hytte på Nøtterøy faller om på gata i Tønsberg og blir kjørt til legevakta. Dette er da en helt ukjent pasient for helsepersonellet. De vil kunne finne nyttig og viktig informasjon i pasientens kjernejournal, slik som blant annet oversikt over legemidler og pasientens kontaktpersoner, forteller Ræstad.

Hva kan innbyggerne gjøre?

Alle innbyggere bør logge seg på helsenorge.no for å sjekke sin kjernejournal og evt. legge inn egne opplysninger. I tillegg bør man snakke med legen sin for å sørge for at kritisk informasjon, som bare kan legges inn av leger, blir lagt inn.

– Snakk gjerne med legen om kjernejournal, særlig hvis du har en alvorlig allergi eller sykdom, slik at legen kan hjelpe deg med å få lagt dette inn i din kjernejournal.

Alle innbyggere får automatisk en kjernejournal med mindre de aktivt reserverer seg.

– De som ønsker å reservere seg mot dette har full anledning til det ved å logge seg på helsenorge.no eller kontakte 800HELSE, opplyser Ræstad.

Disse har tatt den i bruk

Både leger og sykepleiere på sykehus, legekontor, legevakt og AMK som skal behandle deg, kan bruke kjernejournal.

Helse Vest, Helse Nord, Helse Midt-Norge og store deler av Helse Sør-Øst er i gang, og nå gjenstår kun helsepersonell i Vestfold, Buskerud med Asker og Bærum samt Østfold.