HELSENORGE

Her ender bakteriene sine liv på sykehuset

Hva skjer egentlig med alt blodig utstyr etter en operasjon på sykehuset? Hos sterilsentralen ender bakteriene sine liv.   

Fred Ulleberg står foran i bildet og legger utstyr på plass. To medarbeidere jobber i bakgrunnen.
STERILSENTRALEN: Hos Fred Ulleberg og resten av staben ved sterilsentralen, ender sykehusbakteriene sine liv.

– Vi har fått henvendelser fra folk med spørsmål om sterilisering. Mange der ute vet ikke om oss og hva vi driver med. Men vi steriliserer altså ikke mennesker, kun utstyr og instrumenter som brukes i pasientbehandling, sier Tone Norberg.

Hun er seksjonsleder og medisinsk ansvarlig på sterilsentralen ved Sykehuset i Vestfold (SiV). Arbeidsdagen handler om håndtering, rengjøring, desinfisering og sterilisering av urent utstyr.

– Sterilsentralen spiller en viktig nøkkelrolle i operasjonsaktiviteten og det infeksjonsforebyggende arbeidet som foregår her på sykehuset. Uten Sterilsentralen, stopper sykehuset, sier Norberg. 

Ikke noe «nesten sterilt»

Til sterilsentralen kommer rengjort og desinfisert utstyr brukt i pasientbehandling fra operasjonsseksjonene, akuttmottak, fødeavdeling, poliklinikker og sengeposter.VIKTIG FUNKSJON: – Uten sterilsentralen, stopper sykehuset, sier seksjonsleder Tone Norberg. 

Sterilforsyning er i dag en fagskoleutdanning hvor studentene lærer om blant annet hygiene, mikrobiologi og smittevern, hvordan smitteveier brytes og smittespredning hindres og hvordan instrumenter og utstyr av ulike materialer og med ulike funksjoner skal behandles.

Ved SiV ligger sterilsentralen under kirurgisk sykepleieavdeling i kirurgisk klinikk og har 17 ansatte inkludert lærling. Her går alt brukt og urent utstyr gjennom en møysommelig steriliseringsprosess før det samme utstyret kan brukes på nytt. 

En liten feil på veien kan være fatal for en pasient. Det holder ikke at utstyret er rent og desinfisert, det skal også være sterilisert. En prosess som dreper alle mikroorganismer, også bakteriesporer.

– Hos oss er det ikke noe som heter «nesten sterilt». Det er helt uaktuelt. Dersom for eksempel fire ryggoperasjoner er satt opp, men vi har bare sterilt utstyr til tre, må en annen operasjon tas imellom for å frigjøre tid. Hver morgen og ettermiddag går vi gjennom operasjonsprogrammet og planlegger arbeidsdagen etter det, forklarer Norberg.

Kvalitet, kvalitet, kvalitet

Rengjøring av instrumenter og utstyr skjer i industrivaskemaskiner på hver enkelt seksjon. I operasjonsseksjonene har sterilsentralen egne ansatte som sørger for den biten før utstyret fraktes til sterilsentralen i underetasjen for videre kontroll og oppfølging. Oppdages det her at utstyret likevel ikke er rent eller demontert, blir alt rengjort på nytt. 

PAKKER: Jeanette Mundal pakker utstyr og merker med utgangsdato før neste skritt i den møysommelige prosessen. 

Fra operasjonsseksjonene fraktes utstyret ned med egne heiser, mens portørtjenesten er ansvarlig for henting av utstyret i lukkede pakker fra de andre seksjonene.

Teknikerne ved sterilsentralen jobber konsentrert og nøyaktig med kontroll av hvert enkelt instrument, pakking av riktig utstyr på riktig sted, kontroll, sterilisering, kontroll og lagring eller direkte distribusjon av sterilt utstyr til de ulike seksjonene.

I pakkerommet står fire store steriliseringsmaskiner (vanndampautoklaver) som steriliserer utstyr som tåler høy temperatur, mens annet utstyr skal inn i plasmasterilisatorer.

– Hver prosess dataovervåkes og kontrolleres at går riktig før frigivelse av produktet. Vi gjør mange daglige kontroller og registreringer. Pasientene kan være sikre på at utstyret som brukes på dem er sterilisert herfra. For alt handler om høy kvalitet og pasientsikkerhet, forsikrer Norberg.

Før utstyret går inn i steriliseringsmaskinene, har det vært gjennom flere kontroller og møysommelig pakking på egne rister hvor skruer, muttere, sakser og pinsetter må legges i korrekt mengde og rekkefølge. 

Verktøykasser

Teknikerne følger egne lister hvor blant annet nummeret på instrumentet må stemme overens med nummeret på listen. 

HELT STERILT: Ved sterilsentralen går alt brukt og urent utstyr gjennom en møysommelig steriliseringsprosess. 

– Hver operasjon har en standardbrikke med en oppskrift på hva de skal inneholde. Og her er store forskjeller, noe utstyr er svært sammensatt og komplisert, rene verktøykasser og vel så det. Hvis vi oppdager at noe er urent, må vi vaske på nytt. Eller rette opp når vi oppdager utstyr som mangler eller er defekt, forteller Norberg.

– Hva med smittefaren for ansatte?

– Den er størst for dem som jobber i operasjonsseksjonen som mottar urent utstyr og tar hånd om rengjøring og desinfisering. Derfor er det viktig at vi ansatte har på riktig beskyttelsesklær. Hos oss på sterilsentralen skal hvert instrument videre gjennom en omstendelig kontrollrunde og sterilisering. Vi er ISO-sertifisert som betyr at vi oppfyller alle krav til kvalitet og kontrollstyringssystemet, presiserer Norberg.