HELSENORGE

Her trener helsepersonell på virkeligheten

Sykehuset i Vestfold har et eget simuleringssenter. Her trener helsepersonell på akutte situasjoner fra virkeligheten.  

To helsepersonell i operasjonsklær med munnbind som trener hjerte- og lungeredning på modell
ØVELSE GJØR MESTER: Hos Klinisk simuleringssenter ved Sykehuset i Vestfold i Tønsberg trener helsepersonell på akutte situasjoner fra virkeligheten. (Alle foto: Morten Rakke)

Ved hjelp av medisinsk simulering kan sykepleiere, leger, ambulansepersonell og annet helsepersonell trene i realistiske omgivelser på utfordrende situasjoner fra arbeidshverdagen. 

Det skjer på sykehusets eget Klinisk simuleringssenter (Simsenteret). 

– Realistiske øvelser er nøkkelen til å utvikle gode ferdigheter og oppnå bedre sikkerhet i pasientbehandlingen og teamsamarbeidet, sier seksjonsleder Henny-Mari D. Hagen.

Trener på avanserte modeller

Opplæringen foregår  i vante omgivelser med samme utstyr og teknologi som i virkeligheten. 

Til Simsenteret kommer helsepersonell fra både sykehuset og utenfra for å trene på alt fra kliniske observasjoner i kontrollerte settinger til akutte kritiske situasjoner som de kan møte på jobb. 

– Treningsformen fokuserer spesielt på kommunikasjon, teamsamarbeid og rolleavklaring. Mange av de vanligste feilene i praksis bunner i mangel på situasjonsbevissthet, det å ta rett beslutning, løse problemer og kunne samhandle i team, spesielt med tanke på ledelse og kommunikasjon, forklarer Hagen. 

Simsenteret har avanserte modeller eller treningsdukker av pasienter – voksne og barn –  med naturtro kropp og hode. På dem kan helsepersonell simulere komplikasjoner som kan oppstå i virkeligheten ved ulike intubasjons-, ventilasjons- og sugeteknikker.

NATURTRO: Treningsdukkene ved Simsenteret har naturtro kropp og hode. 

En av dukkene har både hjertelyd, tarmlyd, puls og kan puste og «snakke» via instruktør på bakrommet. Herfra filmes hver øvelse og filmen brukes i etterkant på debrifingen når deltakerne reflekterer over egen og teamets innsats. 

I tillegg har Simsenteret øvingsmodell for luftveishåndtering, øvingsarm med flere vener for innlegging av venekanyle og treningshode for trakestomi (kunstig åpning i luftrøret) og bronkoskopi (undersøkelse av luftveiene ved hjelp av bronkoskop).

– Rammene rundt scenariene tilpasses deltakerne med tanke på omgivelser, læringsmål, vanskelighetsgrad, tilgang på hjelpemidler og lignende, forteller Hagen.   

Hun er utdannet anestesisykepleier og jobbet som fagutvikler før hun ble med på prosjektet om å etablere et simuleringssenter ved Sykehuset i Vestfold (SiV) sammen med anestesisykepleier og fagutvikler Ellen D. Schjelderup. 

I  januar 2012 kunne de åpne dørene til Klinisk simuleringssenter i underetasjen ved auditoriet.

Gir bedre pasientbehandling

– Situasjoner som sjelden oppstår, må du trene på for å kunne agere effektivt og riktig når det smeller. Klinisk simulering er en raskt voksende undervisningsmetode av helsepersonell i store deler av verden, sier Schjelderup.

Simsenteret ved SiV er med i nettverk for klinisk simulering både i Helse Sør-Øst og nasjonalt. 

REALISTISK: Seksjonsleder Henny-Mari D. Hagen (til venstre), anestesisykepleier Ellen D. Schjelderup og overlege Sidsel Braar trener på hjerte- og lungeredning ved Simsenteret.

Senteret har åtte medarbeidere pluss over tretti faste instruktører som er leger og sykepleiere med spesialitet innen anestesi, intensivmedisin, pediatri og psykiatri. Flere har fasilitatorutdanning innen medisinsk simulering.

– Målet er å trygge helsearbeideren i utøvelsen og løfte den samlede kompetansen som igjen bidrar til bedre tjenestetilbud til pasienten, sier Hagen, som selv jobber ute i klinikk en dag i uken i tillegg til Simsenteret. 

– Det er viktig at vi som skal undervise annet helsepersonell har «hands on»-erfaringer fra klinisk arbeid.  Å undervise folk med høy kompetanse og utdanning fra tidligere, kan være en utfordring. Men deltakerne hos oss er opptatte av å bli enda bedre og tar erfaringene med seg tilbake til den medisinske hverdagen – og det er godt! sier Hagen.

Se film fra Klinisk simuleringssenter ved Sykehuset i Vestfold