HELSENORGE

Hjelp ambulansen inn stengte bommer

Når det haster ved ulykker eller sykdom, kan en låst bom forsinke ambulansene. – På mange private veier settes det opp bommer. Å gi oss tilgang til bommene kan spare verdifulle sekunder.

Helge Sandstå og ambulansearbeider Line Berger Hettervik vil ha tilgang til bommer som settes opp i og rundt kaianlegg, borrettslag, hyttefelt og eiendommer. Målet er at alle telefonstyrte bommer i distriktet blir registrert i systemet.

Det forteller teknisk systemansvarlig Helge Sandstå i prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold.

– Det finnes i dag tekniske løsninger som gir ambulansene tilgang til de telefonstyrte bommene. Derfor ønsker vi at velforeninger og andre private som setter opp bommer, fyller ut et skjema som gir oss rask tilgang, forteller Sandstå.

Når bestefar faller om på hytta, vil vi at ambulansen kommer frem så fort som mulig. Ambulansene kan kjøre ned eller klippe bommen i nødstilfeller, men dette koster både tid og penger.

– Det er lite hensiktsmessig. Det beste er at vi får tilgang fra de som setter bommene opp, sier han.

– Flere hundre

AMK-sentralen har ingen oversikt over hvilke bommer som finnes i Telemark og Vestfold, men tror det er flere hundre private bommer i området. De har til nå registrert 28.

– Vi er avhengige av at bomeier sender inn informasjon. Da legges bommen inn i kartverket og vi ser bommen på våre kart, sier Sandstå.

Derfor ønsker ambulansetjenesten at bomeier fyller ut dette skjemaet.

– Det er lett å melde fra til oss, bare fyll ut skjemaet og send inn til ambulanse@siv.no, forteller Sandstå.

Her finner du registreringsskjemaet