HELSENORGE

Hold trygg avstand i sommer

De siste ukene har forekomsten av forkjølelse økt i befolkningen. – Det er en klar indikasjon på at flere tar for lett på anbefalingene om å holde avstand, sier smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther ved Sykehuset i Vestfold.

Smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther.

Covid-19 smitter på samme måte som forkjølelse (rhinovirus). I uke 24 var nærmere 20 prosent av rhinovirustestene ved SiV positive.

– Forekomsten av rhinovirus sank som en stein da Norge ble stengt ned, men er nå tilbake på normalt nivå og vel så det, sier smittevernoverlegen.

Dette er urovekkende av to grunner:

  • Symptomene ved forkjølelse er de samme som ved mild covid-19, og pasientene må derfor testes og isoleres dersom de innlegges i sykehus. Dette kan skape kapasitetsutfordringer
  • Økt forekomst indikerer at luftveisvirus generelt har fått bedre vilkår for å spre seg i befolkningen de siste to ukene. Dette øker risikoen for utbrudd av covid-19

Husk smittevernreglene

Sykehuset i Vestfold oppfordrer befolkningen til å holde seg unna andre når de er syke, alltid følge avstandsregler og praktisere god håndhygiene.

Akuttmottaket ved SiV er bemannet opp ekstra i sommer. Likevel kan økt tilstrømming av mennesker, økt båttrafikk og økt festeaktivitet, sammen med atferd som øker risiko for smitte, føre til utfordringer.

– De færreste vil tilbringe sommeren sin på et sykehus. Derfor håper vi alle tar hensyn i sommer, spesielt når det gjelder smittevern, sier Vandbakk-Rüther.