HELSENORGE

Høy andel muterte virus i Vestfold

Analyser ved mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold viser at 69 prosent av alle positive koronaprøver var den britiske varianten i uke 8. 

De fleste prøvene av den britiske typen kommer fra Tønsberg, Sandefjord og Færder.

Variantscreening korona 030332_2b.jpg

Tallene er prøver analysert ved SiV.
Tallene for inneværende uke (uke9) er ufullstendige og vil bli oppdatert. Tallene for uke 6 er ikke komplette (kun prøver mottatt fredag-søndag).