Høye vanntemperaturer kan føre til økt oppvekst av vibriobakterier

Vibriobakterier kan forårsake alvorlige infeksjoner hos personer som bader. I juli har Folkehelseinstituttet blitt informert om fem tilfeller med alvorlig vibrioinfeksjon etter bading i Oslofjorden.

Smittevernoverlge Maria Vandbakk-Rüther

​– Sykehuset i Vestfold har foreløpig ikke hatt noen pasienter med denne bakterien, men vi oppfordrer til å følge rådene fra Folkehelseinstituttet, sier Maria Vandbakk-Rüther, smittevernoverlege ved SiV.

Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner).

Råd fra Folkehelseinstituttet:

  • Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.  Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner).
  • Personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.
  • Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre.
  • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
  • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.

Rådene gjelder hele Oslofjorden samt ved kysten av Telemark og Sørlandet.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettside