HELSENORGE

Hva er viktig for deg?-dagen

6. juni markeres den internasjonale Hva er viktig for deg?-dagen ved SiV. Denne dagen spør vi våre pasienter og besøkende om hva som er viktig for dem, for å få innspill til hvordan vi kan forbedre våre tjenester.

Innspill fra besøkende og pasienter hengt opp på vegg
Innspill fra pasienter og besøkende

Arrangementet skal også minne oss på hvor viktig det er at vi stiller spørsmålet «hva er viktig for deg?» til alle pasienter hver dag, hele året. Dette for å få frem hva som er viktig for hver enkelt pasient, men også for å utvikle våre tjenester.

Sykehusklovnene på markeringen i Tønsberg

Sykehusklovnene var med på markeringen

I tillegg til arrangementet ved SiV-Tønsberg markeres også dagen ved flere lokasjoner og avdelinger.

Bilde fra markeringen i Tønbserg

Bilde fra markeringen i Tønsberg

Viktig satsingsområde

Ved Sykehuset i Vestfold er tiltak for å bedre kommunikasjonen og dialogen mellom helsepersonell og pasienter og pårørende et viktig satsingsområde for flere områder i sykehusets utviklingsarbeid med mål om å oppnå blant annet:

  • Økt fokus på brukermedvirkning både hos brukere og ansatte
  • Økt bevisstgjøring på at det er pasient og pårørendes ønsker og behov som er viktige for god pasientbehandling
  • Oppstart av aktivt arbeid med pasientens helsetjeneste
  • Større bevissthet om at pasienten er en naturlig deltaker i behandlerteamet
  • Kompetanseheving i forbedringsarbeid ved å få innspill fra pasienter og besøkende

Bilde av lapp med teksten

Eksempel på innspill