HELSENORGE

Hva forskes det på ved SiV?

I forbindelse med de nasjonale forskningsdagene arrangerer Sykehuset i Vestfold (SiV) i år en digital versjon av «Åpen forskningskveld» - med presentasjon av noen av temaene som forskes på ved SiV. Her kan du klikke deg inn på korte videoer som presenterer flere dagsaktuelle temaer og som presenteres av forskerne selv. Temaene i videoene er covid-19, fedmeforskning, hjerne- og hjerteforskning, antibiotikaresistens og prostatakreft.

Illustrasjonsfoto
Portrettfoto av Jørn Jacobsen
I fjor arrangerte SiV for første gang «Åpen forskningskveld» - et arrangement åpent for alle som ønsker å høre mer om forskningen ved sykehuset.

– Målet var å samle et bredt utvalg av befolkningen til en hyggelig kveld på SiV, og presentere hva som forskes på ved sykehuset på en folkelig måte. Arrangementet ble en stor suksess, med over 100 deltakende fra hele Vestfold, sier forsknings- og innovasjonsdirektør ved SiV, Jørn Evert Jacobsen.

I år holdes arrangementet digitalt på grunn av covid-19. Videoene er en samling av presentasjoner fra i fjor, og noen nye.

Klikk deg inn på de videoene med temaer du finner interessant, len deg tilbake og nyt!

Hver video varer omtrent 10-15 minutter.

Temaer og foredragsholdere:

COVID-19 - Asgeir Johannessen

Asgeir Johannessen er overlege og forsker ved Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Sykehuset i Vestfold. Han er også lokalt ansvarlig for behandlingsstudien på COVID-19, som styres av WHO (verdens helseorganisasjon), hvor Sykehuset i Vestfold er med.

I denne presentasjonen får dere høre mer om Covid-19, og med de siste oppdateringer fra denne viktige WHO-studien.


Blir man smartere av å trene - er det en sammenheng mellom kognisjon og kondisjon? - Jens Egeland 

Jens Egeland er professor II og psykolog ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold. Han driver og har drevet en rekke studier innenfor fagfeltet.

I denne presentasjonen får dere høre mer om hjernen og trening – og forskning som er gjort på det. Blir man smartere av å trene – og hva er sammenhengen mellom hvordan hjernen fungerer og hvor godt trent man er? 


 

Antibiotikaresistens. Kartlegging av bakterienes arvestoff - hvordan gjør vi det og hvorfor er det viktig? - Dagfinn Skaare

Dagfinn Skaare er overlege i mikrobiologi ved Sykehuset i Vestfold og har tatt en PhD om antibiotikaresistens. Til daglig er han smittevernoverlege og drifter en rekke studier om antibiotikaresistens ved Sykehuset i Vestfold.

I denne presentasjonen får du høre mer om hva antibiotikaresistens egentlig er og hvorfor det snakkes så mye om.

  

Hvorfor er det så vanskelig å holde vekten? - Jøran Hjelmesæth

Jøran Hjelmesæth er Professor II og seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, og driver en rekke studier innen fedme-forskning.

I denne presentasjonen får dere høre mer om hvorfor det er så vanskelig å holde vekta, og hva forskningen viser om fedme og overvekt.

 


 

Trening etter hjertesykdom - Kari Peersen

Kari Peersen er spesialfysioterapaut og har jobbet med kliniske studier i mange år. Hun har også en PhD innen hjerterehabilitering.

I denne presentasjonen får dere høre generelt om trening eter hjertesykdom, og om NOR-COR studien som undersøker behandlingen og oppfølgingen av hjertepasienter. Studien ledes av John Munkehagen fra Vestre Viken, og Sykehuset i Vestfold under Kari Peersen har bidratt til studien. 

  

Prostatakreft - Hva er konsekvensen av å teste PSA? - Erik S. Haug

Erik Skaaheim Haug er overlege ved urologisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold og har en PhD innen samme fagfelt.

I denne presentasjonen får dere høre mer om prostatakreft, hva betyr det å teste PSA, hvorfor gjør man det og hva er konsekvensen?

 

 

Vi håper mange kan ha glede av presentasjonene digitalt i år, og at vi på nytt kan samles ved Sykehuset i Vestfold for «Åpen forskningskveld 2021» neste år.  


Les om de nasjonale forskningsdagene