Informasjon til blodgivere i forbindelse med koronaviruset

Et tilstrekkelig lager av blod er en viktig del av Norges beredskap. Dette gjelder ikke bare ved ulykker og katastrofer men også i den situasjonen vi er i nå med spredning av koronaviruset. Det skal være trygt både å få blod og å gi blod. Bare blodgivere som er helt friske, ikke har vært utenfor Norge i løpet av de siste 14 dagene og ikke er i hjemmekarantene kan møte i blodbanken.

Bilde av kvinne som gir blod

​Blodgivning - en viktig del av dugnaden

Blodbanken opplever at blodgivere stiller opp og bidrar til at pasientene skal få det de trenger av blodprodukter, men mange ringer oss med spørsmål om de faktisk kan komme hit i denne perioden hvor vi bør bevege oss minst mulig blant andre mennesker. Blodgivning er helt nødvendig for at kritisk syke pasienter skal få behandling og det er viktig at blodgivere kommer til avtalt time hvis mulig. Vi er avhengig av et jevnt oppmøte av blodgivere i lengre tid framover. Blodprodukter er «ferskvare» og kan ikke lagres over tid.
 
Følg med på gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet. Ikke møt i Blodbanken hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke er frisk for øvrig eller er i hjemmekarantene. Det gjelder også hvis du ikke skal gi blod, men bare vil bestille time eller gi en beskjed, bruk telefonen.

Blir du syk innen 7 dager etter blodgivning må du ringe blodbanken så snart du kan.

Karantene etter mulig eksponering for koronavirus

Karantene for giver etter risikosituasjon for smitte med koronavirus  (COVID-19) er 14 dager. Alle gjeldende geografiske kriterier knyttet til annen risiko enn koronavirus opprettholdes. Det er ikke grunnlag for ytterligere karantene for blodgivere utover dette.

  • Blodgiver med bekreftet COVID-19: karantene i 14 dager etter symptomfrihet
  • Blodgiver som har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet: karantene i 14 dager etter siste kontakt (for husstandsmedlemmer til bekreftede tilfeller, gjelder karantene i 14 dager etter symptomfrihet hos bekreftet tilfelle)

Er det trygt å komme til blodbanken?

Det finnes ikke holdepunkter for at viruset smitter ved blodoverføring, men med et såpass nytt virus er det mye man ikke vet sikkert. Vi tilstreber å leve etter et "føre var-prinsipp", så for at det skal være trygt for både blodgivere og ansatte har vi innført tiltak for å forebygge smittespredning.

Adgangskontroll

Det er innført adgangskontroll til Sykehuset i Vestfold. Vakter slipper deg inn om du har avtale i blodbanken.

La barna bli hjemme

Vi synes vanligvis at det er hyggelig at barn eller venner blir med til blodbanken, men vi kommer ikke til å tillate dette en periode fremover.

Nyregistreringer utsettes

For å redusere antall personer som kommer til blodbanken, vil vi utsette alle timer for nyregistrering av blodgivere. Vi ønsker selvfølgelig alle velkommen når situasjonen roer seg. Et tilstrekkelig antall blodgivere er viktig for beredskapen, men vi ber om forståelse for dette tiltaket i den situasjonen vi er i nå.

Renhold

God håndhygiene er noe blodbanken alltid er bevisst på og dette er nok et av de viktigste tiltakene for hele befolkningen. Alle besøkende oppfordres til god håndhygiene og AntiBac er tilgjengelig.
 
Vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes råd, ta vare på hverandre, men ikke ta på hverandre i denne tiden.

Telefonnummer til blodbanken

Tønsberg:

Tlf. 33 34 30 75. Vi kan nås på telefon mandag og tirsdag kl. 07.30-19.00, onsdag, torsdag og fredag kl. 07.30-15.00.

Larvik

Tlf. 33 16 45 96. Vi kan nås på telefon mandag-fredag kl. 07.30-15.00. 

Sandefjord

Tlf. 33 34 29 47. Vi kan nås på telefon mandag-fredag kl. 07.30-15.00.