HELSENORGE

Informasjonsmøte om Tønsbergprosjektet

Det inviteres til informasjonsmøte om Tønsbergprosjektet tirsdag 13. juni kl. 18-20.

Illustrasjon av psykiatribygget

Møtet vil omhandle varsel om planoppstart for endring av reguleringsplan, samt generell informasjon om det pågående byggeprosjektet.

Dokumentene knyttet til reguleringsendringer sendes rekommandert til alle berørte naboer. Alle dokumentene er også tilgjengelig via Tønsberg kommunes nettsider («Arealplaner til uttalelse»).

Informasjonsmøte vil bli avholdt i prosjektets lokaler i Adlers gate 35 (Tyttebærløkka) 13. juni, kl. 1800-2000.  OBS! Det er ingen parkeringsplasser i tilknytning til lokalene.

Program:

1800-1810: Velkommen
1810-1835: Utvikling av prosjektet
1835-1900: Helikopterplass - reguleringsprosess
1900-1915:  Andre reguleringsmessige forhold
1915-1930: Byggefase – konsekvenser, tiltak, etc.
1930-2000: Spørsmål

Det vil bli servert kaffe og kaker.

Les mer om utbyggingen på Tønsbergprosjektets nettside