Ingen endring i sykehustilhørighet i nye Holmestrand kommune

Kommunesammenslåingen har ikke ennå ført til endringer i opptaksområdene for sykehus. Det betyr at personer i gamle Holmestrand kommune fortsatt hører til Sykehuset i Vestfold, mens innbyggere i gamle Sande skal til Vestre Viken.

1. januar ble nye Holmestrand satt på kartet. Det er imidlertid ingen endringer av opptaksområder i 2020 som følge av kommunesammenslåingen. Helse Sør-Øst skal i løpet av året bestemme hvilket helseforetak innbyggerne i den nye kommunen skal høre til.

De som bor i kommunen skal fortsatt forhold seg til opptaksområdene og sykehusene som før.

Ambulansetjenesten fra Vestfold

Imidlertid vil medisinsk nødtelefon 113 og ambulansetjenesten i hele nye Holmestrand kommune driftes fra Sykehuset i Vestfold. Pasientene blir transportert til sine respektive legevakter, sykehus eller DPS.