HELSENORGE

Innfører besøksforbud og forsterket bruk av munnbind på sykehuset

Det innføres nå besøksforbud og forsterket bruk av munnbind i tillegg til å ivareta de basale smittevernrutinene. Ansatte må bruke munnbind i all pasientkontakt nærmere enn to meter, sier fagdirektør Jon Anders Takvam. 

Jon Anders Takvam
Fagdirektør Jon Anders Takvam

På grunn av økt forekomst av smitte, både blant ansatte og pasienter og høyt pasientbelegg iverksettes forsterkede smitteverntiltak.

Pasienter og besøkende oppfordres til å bruke munnbind der man ikke klarer å holde avstand på to meter på sykehuset. Hvis man ikke har tilgjengelig munnbind fås dette ved inngangen.

Generelt besøksforbud på sengeposter

Det er allerede besøksforbud ved to sengeposter: ortopedisk post 7AB og medisinsk post 3C, nevrologi.
Nå innføres et generelt besøksforbud ved alle sengeposter og lokasjoner. Ved særskilte tilfeller gjøres det unntak, men dette må avtales med aktuell avdeling på forhånd.

Ansatte oppfordres til å ha oversikt over sine nærkontakter både på jobb og privat.

Hensikten med disse tiltakene er å beskytte pasienter og ansatte mot smitte og å unngå karantene på ansatte slik at drift av sykehuset blir utfordrende.

Tiltakene gjelder de neste 10 dager (til 02.02.21) og vil da bli vurdert på nytt.

Ytterligere to ansatte ved Sykehuset i Vestfold testet positiv på Covid-19

Torsdag kveld, 21.01.21, testet to ansatte på SiV positivt på Covid-19. Smittesporing og testing pågår. De aktuelle kommunene og nærkontakter er varslet.

Avdelingene de ansatte tilhører er radiologisk avdeling og sengeposten medisinsk post 5BC, hjerte.

Pasienter som ligger på avdelinger hvor det har blitt oppdaget smitte og ikke er nærkontakter vil få et informasjonsskriv om smittesituasjonen.