HELSENORGE

Intensivavdelingen om ett år med korona: – Et tøft år med bratt læringskurve

– Det har blitt et maraton, med noen bakketopper. Siden mars 2020 har vi lært masse, men jeg skal ikke legge skjul på at året har vært utfordrende, forteller avdelingssjef Karl-Andre Wian ved anestesiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold.

Avdelingssjef Karl-Andre Wian ved anestesiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold

SiV har hatt 174 personer innlagt på grunn av covid-19 (per 17.03.21). Ni har mistet livet. 34 har fått eller får behandling på intensivavdelingen, 15 av disse har fått eller får invasiv respiratorbehandling.

– Det har vært og er fortsatt tøft. Vi er også på vei inn i en ny topp, forteller Wian.

For med økende smittetall i Vestfolds kommuner, har også antall pasienter på sykehuset og i intensivavdelingen økt. Sykehuset har aldri hatt like mange inneliggende pasienter som den siste uken. De dårligste pasientene havner på intensivavdelingen.

– Samtidig vet vi at vi er mye bedre forberedt. Sykepleiere og leger vet hva vi går til. I tillegg er de fysiske lokalene mer tilrettelagt og vi mangler heller ikke smittevernsutstyr. Det gir oss trygghet, sier avdelingssjefen.

De også fått oppdatert og gjennomgått planverket og organisering.

– Utfordringen er fortsatt mangel på intensivsykepleiere og anestesileger. Ansatte har blitt vaksinert, men det er større karanteneproblematikk nå og ingen tilgang på vikarer. Vi har i mange år hatt lav intensivkapasitet ved SiV, men det er en prosess på gang for å forbedre kapasiteten. Men rekruttering av både intensivsykepleiere og anestesileger er vanskelig, og det tar tid å utdanne nye, sier Wian.

Berømmer sine ansatte

For ett år siden advarte han mot det som kunne komme. Rapportene fra Italia var skremmende, og han så for seg et mulig likt scenario i Norge.

– Det har vi heldigvis unngått så langt. Likevel har det til tider vært tøft nok, for eksempel da vi driftet intensivavdelingen med over tre ganger normalkapasitet, forteller avdelingssjefen.

Han ønsker å berømme de sykehusansatte på intensivavdelingen.

– Det står enorm respekt av den innsatsen som er gjort. Men vi må klare å stå løpet ut. Pandemien har blitt et maraton, med noen bakketopper, sier Wian.

Faglig sett har utviklingen vært stor. Diskusjoner som for eksempel om intensivbehandling i mageleie, et felt som har blitt diskutert i mange år ved liknende lungeproblematikk, og som er praktisk utfordrende, ble implementert over natten. 

– All honnør til de ansatte som har tatt det på strak arm, sier avdelingssjefen. 

Kommunikasjonen har blitt bedre og en del møter gjennomføres nå digitalt.

– Det var veldig mye usikkerhet i starten. Nå vet vi at visse medikamenter kan virke inn på behandlingen, og vi har også opparbeidet oss mye erfaring om når vi bør legge pasientene på respirator. Den faglige utviklingen har vært stor, det har vært interessant å følge med på, forteller Wian.

Intensivavdelingene i Helse Sør-Øst har også fått et tettere og bedre samarbeid under pandemien.

– Faglige spørsmål diskuteres og pasienter flyttes mellom helseforetak og nivåer, sier avdelingssjefen.

Bekymret for utviklingen

Den britiske varianten har kommet for fullt i Vestfold. Wian håper befolkningen ikke er trøtt og lei av tiltakene.

– Ta fortsatt tiltakene og smittevernsreglene alvorlig. De som blir alvorlig syke, blir like syke eller kanskje sykere enn tidligere. Pasientene vi ser nå er også yngre, hvis smitten får bre seg ukontrollert kan mange bli alvorlig syke og dø. Også yngre folk uten tilleggssykdommer kan rammes hardt. Folk må holde ut, ber han.

Wian er bekymret over antallet pasienter på sin avdeling.

– Vi er tilbake der vi var i mars 2020, og bølgen kan bli verre nå. Heldigvis vet vi hva vi gjorde da og er bedre forberedt nå, men nok personell er fortsatt en utfordring, sier avdelingssjefen på intensivseksjonen.

Fakta:

  • Gjennomsnittsalder innlagte koronapasienter ved SiV: 58 år
  • Gjennomsnittsalder koronapasienter på intensiv ved SiV: 66 år i første bølge, per 17.03.21: 61 år