HELSENORGE

Klinikksjef ved KPA går til Vestre Viken

Klinikksjef Inger Meland Buene i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved SiV, er fra 1. desember ansatt som klinikkdirektør ved Drammen sykehus, Vestre Viken.

Inger Meland Buene
​– Det er viktig for meg å understreke at jeg ikke søker meg bort fra SiV. Jeg går til stillingen som Klinikkdirektør for Drammen sykehus fordi det var en stilling jeg ble invitert til å søke på. Dette er også en stor karrieremulighet for meg, forteller Buene.

– Drammen sykehus har utrolig viktige og spennende år foran seg frem mot nytt moderne sykehus på Brakerøya. Jeg håper jeg vil kunne bidra på en god måte og understøtte den utviklingen foretaket er i gang med. Dette var en stor mulighet jeg ikke kunne takke nei til, fortsetter SiVs avtroppende klinikksjef.