HELSENORGE

Koronaregler ved SiV – per 5. mars

Det er innført et nytt nivå av smittevernregler for alle kommuner i Vestfold, blant annet er Færder og Tønsberg på høyeste tiltaksnivå. Beredskapsledelsen ved Sykehuset i Vestfold er bekymret for utviklingen.

– Vi ser en økende smittetrend i Vestfold, både i samfunnet og på antall inneliggende koronapasienter ved sykehuset. Jobben vår er å sikre egen drift innenfor smittevernrammene, sier fagdirektør Jon Anders Takvam.

Inntil videre vil elektiv drift fortsette som vanlig, men situasjonen vurderes fortløpende.

– Ventekarantene på ansatte kan bli en utfordring, derfor følger vi utviklingen tett. Våre ansatte må, som alle andre, følge sin kommunes regler. Imidlertid vil vi ta et initiativ for å få like regler for ventekarantene i alle våre kommuner, sier Takvam.

Husk kirurgisk munnbind

Pasienter og besøkende som kommer til sykehusets lokaler oppfordres sterkt til å bruke kirurgiske munnbind. Munnbind av tøy bør unngås. Ansatte skal bruke munnbind når de ikke klarer å holde to meters avstand.

– Vi vil også påpeke at man ikke bør stå tett selv om man bruker munnbind, sier fagdirektør Takvam.

Sykehuset opprettholder sitt besøksforbud.

– Husk også på god håndhygiene, legger fagdirektøren til.

Les mer om sykehusets koronaregler her