Helsenorge

Koronasmittet pasient er død

En eldre pasient som var smittet med koronavirus er død ved Sykehuset i Vestfold.

Dette er det første registrerte koronadødsfallet i Vestfold. I vårt fylke har Sykehuset Telemark tidligere hatt dødsfall på grunn av korona.

På grunn av personvernet til vedkommende, og av hensyn til de pårørende, vil det ikke bli gitt flere opplysninger om den døde.