HELSENORGE

Koronavaksinering av ansatte: 1350 Modernavaksiner tilbys i uke 12 og 13

SiV har fått 950 doser av Modernavaksinen i uke 12 og vi får 400 doser i uke 13.

Ansatte med pasientkontakt prioriteres disse ukene. Noen får beskjed fra leder når de skal møte opp, andre vil få sms.

– Det er svært viktig å si ifra hvis man ikke ønsker å ta vaksinen, forteller smittevernoverlege Maria Vandbakk-Ruther. 

Beskjeden må gis direkte til leder slik at en annen på seksjonen/avdelingen får tilbud. Får du innkalling på sms, kan du gi beskjed til oppgitt nummer i sms-en.

Vaksinene settes onsdag 24/3, torsdag 25/3 og fredag 26/3 (uke 12) og tirsdag 30/3 (uke 13).

Bivirkninger 

Moderna er en annen type vaksine enn AstraZeneca, den er en RNA-vaksine og likner mer på Pfizer-vaksinen. 

De fleste bivirkninger oppstår de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager. Det er vanligere å oppleve bivirkninger etter dose 2:

  • De fleste vaksinerte får smerter og hevelse på stikkstedet
  • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskel- og leddsmerter, frysninger, kvalme/oppkast, hovne og ømme lymfekjertler i armhulen, feber
  • Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne
  • I de aller fleste tilfellene er bivirkningene milde eller moderate. 
Under 10 prosent får plagsomme bivirkninger. Disse er ufarlige, men kan påvirke dagliglivet de få dagene det varer.

Vanlig bivirkninger trenger man ikke å melde til Bedriftshelsetjenesten, men hvis du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Dette ønsker vi at skal meldes til BHT på epost angtho@sthf.no

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via helsenorge.no

Fra studiene som er gjort har vi god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de vaksinerte. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering.