Kranselag for psykiatribygget

Psykiatribygget har hatt sitt kranselag. Alle involverte fortjener takk for innsatsen!

TP1 Diverse og kranseskål 027.JPG
(6. JUNI: Tett psykiatribygg og følgelig kranselag, med oppdekking for alle som bidrar til dette svært viktige nybygget ved Sykehuset i Vestfold.)

TP3 kranselag 2.jpg
(FESTSTEMTE LEDERE. Fra venstre: Finn Hall (SiV), Morten Staubo (Cura), Hans Thomas Gaarder (Skanska), Hans Ole Haugen (Cura), Unni Halvorsrud (SiV) og Tom Einertsen (SiV-TP).)