HELSENORGE

Krav om munnbind ved Sykehuset i Vestfold

I et beredskapsmøte torsdag morgen ble det bestemt at SiV går i grønn beredskap. Pasienter og besøkende som skal til sykehuset må bruke munnbind.

​Bakgrunnen for økt beredskapsnivå er økende belegg og en krevende bemanningssituasjon. 

Sykehuset prioriterer de pasientene som har størst behov for behandling. Derfor vil noen pasienter få utsatt time til planlagt behandling. Dette vil være behandling hvor det ikke er helsefare forbundet med utsettelse. Pasienter som får utsatt time vil bli kontaktet. Dersom du ikke hører noe skal du møte som avtalt.

​​​Bruk av mu​nnbind

Det er økende covid-19-smitte i samfunnet. Sykehuset innfører derfor krav om munnbind for pasienter og besøkende ved sykehuset. Ansatte skal bruke munnbind i situasjoner hvor de ikke kan holde avstand til pasienter.

Vekter ved hovedinngangen til sykehuset vil minne om at munnbind skal benyttes under hele besøket. Dette vil komme på plass i løpet av kort tid.