Kreftkoordinator Kristine Lindhjem tildelt regional forbedringspris

Kristine Lindhjem har over år bidratt som en dyktig fagperson og pådriver for pakkeforløp kreft. Derfor ble hun tildelt en av tre forbedringspriser under Helse Sør-Øst sin konferanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Publisert 10.06.2022
Kristine Lindhjem og to sykehusklovner

Sykehuset i Vestfold har gjennom mange år oppnådd gode resultater for målet om at 70 prosent av pasientene skal inkluderes i pakkeforløp og få behandling innen normerte pakkeforløpstider. Kristine Lindhjem har gjennom mange år bidratt til implementering og kontinuerlig forbedring av pakkeforløpene. Blant annet har hun vært med på å etablere systematiske forløpsgjennomganger på tvers av klinikker, avdelinger og seksjoner for å kunne identifisere flaskehalser og gjennomføre raske forbedringer i forløpene. Hun har også bidratt til å dele erfaringer på tvers i regionen og med kommuner.

– Vi trenger ildsjeler som deg. Det er flott at du og din innsats for bedre pasientbehandling blir gjort stas på, sa klinikksjef Siri Vedeld Hammer for kirurgisk klinikk ved SiV.

Siri Vedeld Hammer, Kristine Lindhjem og Siri Eggesvik

Klinikksjef kirurgi Siri Vedeld Hammer (t.v.) stod bak nominasjonen av Kristine Lindhjem (i midten). Kvalitetssjef Siri Eggesvik til høyre.

Prisene gikk til fagmiljøer og enkeltpersoner i regionens helseforetak og sykehus som gjennom systematisk arbeid har forbedret pasientsikkerhet og kvalitet over tid. Arbeidet ble vurdert ut fra målsettinger i Regional delstrategi pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring:

  • Redusere risiko for pasientskader
  • Redusere uønsket variasjon i tilbud og kvalitet på tjenestene

​Nominasjone​r ved Sykehuset​​ i Vest​​​fold

Fire forbedringsarbeider ved SiV som har forbedret pasientsikkerhet og kvalitet var nominert i tillegg til nominasjonen av Kristine Lindhjem:

​​​Flyttavle – brukers​entrert utviklin​g av en informasjonstavle

«Team pasientflyt» ved Baard Lindberg, Cecilie Løchen, Gustav Siqueland, John-Harald Holmlund, Peter Fiskerstrand, Rasmus Rimestad og Vetle Hauge.

Målsettingen for arbeidet er å skape større oversikt over pasienttilstrømning og kapasitet for å bedre kunne styre pasientflyten i akuttsenteret, understøtte pasientflyt mellom akuttsenter og sengepost ved økt informasjonsdeling og digital koordinering samt prosess-støtte for arbeidsprosesser i akuttsenter med måletall og sanntidsdata.

​​Trygge pasient​er, trygge ansatt​​e

Nominasjonen gjelder overvåkningsposten.

Målsettingen for arbeidet er rettet mot en særskilt pasient: Trygge pasienten slik at hun ikke føler hun trenger å utagere, og få opplevelsen av å bli hørt, trygge personalet slik at de opplever at det er trygt å behandle pasienten samt klare prosedyrer rundt behandlingen av pasienten.

​​​Bedre pårørendesa​marbeid

Nominasjonen gjelder psykosepoliklinikk, Larvik.

Målsettingen for forbedringsarbeidet er implementering av psykoedukativt familiesamarbeid (PEF), forbedring av det generelle pårørende og familietilbudet i poliklinikken, etablere gode rutiner for ansatte samt å tilby generelt pårørende tilbud og konkret PEF tilbud.

Kommunikasj​​onsferdigheter i AMK

Nominasjonen gjelder sykepleier Randi Holmar-Ellefsen.

Målsettingen for forbedringsarbeidet er å sikre riktig hjelp raskest mulig, etablere tillit umiddelbart samt sikre at innringer gir AMK gode observasjoner av den syke/skadde, og utøver tiltak som AMK operatøren rådgir og instruerer i.​​