Kreftpasienter melder inn tilstanden hjemmefra

Sykehuset i Vestfold tester nå ut hvordan man bedre kan følge opp tarmkreftpasienter som får cellegift. – Ved at de melder fra hvordan de har det hjemme, kan vi fange opp bivirkninger og plager tidlig, forteller prosjektleder Janne Ch. Nordhaug.

De onkologiske sykepleierne Gry Flostrand og Hilde Borck jobber daglig med pasientene som rapporterer inn via nettbrett. De ser nytten både for pasienter og helsefolk. Prosjektleder Janne Ch. Nordhaug følger prosjektet tett.

Nordhaug er seksjonsleder ved onkologisk palliativ sykepleieseksjon ved SiV. Hun har jobbet med prosjekt Fjernmonitorering av kreftpasienter en stund. Nå har de startet selve utprøvingen med pasienter.

– Vi skal i løpet av ett år teste ut ordningen på ti pasienter, sier prosjektlederen.

Pasientene får et nettbrett, en digital vekt og en temperaturmåler med seg hjem. Ved hjelp av disse skal de daglig sende inn opplysninger om seg selv. Systemet er laget så enkelt at alle skal kunne bruke det og vil ta mellom fem til ti minutter per dag.

– I tillegg til vekt og temperatur skal de blant annet rangere hvor kvalme de er, matlysten, følelse i fingre og tær. I tillegg kan de stille spørsmål til våre sykepleiere, sier Nordhaug.

Disse målene skal bidra til tidlig å avsløre bivirkninger og plager ved cellegiftkuren og behandlingen.

– Vi kan deretter sette inn tiltak, forteller prosjektlederen.

Nye muligheter for oppfølging

Nye kommunikasjonsformer gir pasienten frihet til å svare på spørsmål når det passer dem. På denne måten kan de i økende grad både delta og være så selvstendige som mulig, også når de er hjemme.

– Ny teknologi gir oss mulighet til å prøve ut nye måter å styrke egenmestring og opplevelsen som pasient. Dette kan igjen bidra til effektivisering, bedre kommunikasjon og bedre samhandling, forteller forsknings- innovasjonsrådgiver Rikke Aune Asbjørnsen ved SiV.

– Vi vil også få et bredere grunnlag til å evaluere nytteverdien av slik innovasjon, fortsetter hun.

Får svar til avtalt tid

En annen fordel med systemet er at pasientene slipper å ringe inn til en telefon som betjenes av en travel sykepleier. To dedikerte sykepleiere setter av tid mot slutten av dagen for å gå gjennom og svare på pasientenes skriftlige spørsmål. På den måten vet pasientene når de kan få svar og de slipper å vente i telefonen.

– Vi ser på dette som et ekstratilbud til pasientene. I tillegg får sykepleierne våre mindre avbrudd i pasientbehandlingen på grunn av telefoner, sier Nordhaug.

I drift i Østfold

Systemet har allerede blitt testet ut ved Sykehuset Østfold. Tilbakemeldingene der var så gode at de allerede har satt det i drift.

– Sykehuset Østfold spurte om ikke vi også ville teste det ut. Vi starter med tarmkreftpasienter ved kreftpoliklinikken og har spørsmål laget spesielt for dem. Men systemet kan brukes mot mange andre pasientgrupper også, sier Nordhaug.

Ved akutte hendelser skal pasientene ta kontakt på vanlig måte.

– Tilbudet skal ikke erstatte behandlingen ved sykehuset eller vakttelefonen, men er et ekstratilbud om oppfølgning mellom timene. Det tror jeg pasientene vil sette pris på, sier Nordhaug.