HELSENORGE

Lanserer nye nettsider i november

Når Sykehuset i Vestfold lanserer nye nettsider i november, er brukernes behov i fokus.

Line Jacobsen foran to dataskjermer
FORSTÅELIG: Nettredaktør Line Jacobsen jobber med å gjøre informasjonen på sykehusets nettside mer forståelig for brukerne.

​Gjennom prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» skal alle helseforetakene i Norge flytte nettsidene over til helsenorge-plattformen.

– Dette betyr at alle nettsidene får felles design, innholdsstrategi, struktur og publiseringsløsning, forklarer nettredaktør ved SiV, Line Jacobsen.

Involverte brukerne

For å finne frem til det rette konseptet for den nye nettløsningen satte prosjekt-gruppen fokus på brukernes mening i analysefasen. Brukerne inkluderer både pasienter, pårørende og fagfolk. De ba brukerne si helt konkret hva de ønsket for den nye nettløsningen.

Brukerne svarte blant annet at de ønsket informasjon om det som skjer før, under og etter behandling, oversikt over hvor man kan få behandling for hva, helhetlig og relevant informasjon om pasientforløpet, og praktisk informasjon om sykehuset. Informasjon om kvalitet, ventetider og henvisningsrutiner var også et ønske.

– De forventer å finne helhetlig informasjon om pasientløpet, uten at de trenger å kjenne til organiseringen og ansvarsdelingen mellom alle aktørene de må forholde seg til, sier Jacobsen.

 

Henvise pasientene til nettsiden

All pasientrettet informasjon relatert til spesialisthelsetjenesten skal sirkle rundt det pasientene er mest opptatt av, nemlig sykdom og behandling.

– Nettsidene er en del av sykehuset, pasientreisen og behandlingen. Den nye nettløsningen vil gjøre det enklere å finne informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling, sier Jon Anders Takvam, klinikksjef for medisinsk klinikk ved SiV.

Sykdomssidene skal videreutvikles på helsenorge.no, mens behandlingssidene skal bygges opp på spesialisthelsetjenestenes nettsteder.

– Vi vet at pasienter og pårørende bruker internett for å finne informasjon, og det er derfor viktig at de finner god informasjon på spesialisthelsetjenestenes nettsider. Vi som helsepersonell må også bli flinke til å henvise til nettsiden vår i dialogen med pasientene, sier Takvam.

Ved SiV jobbes det nå med å implementere den nye løsningen, som skal lanseres i november i år. 

– Vi i kommunikasjonsenheten samarbeider tett med fagfolk ved sykehuset i dette prosjektet. Fagfolkene bidrar med fagkunnskap og kvalitetssikring av innholdet, mens kommunikasjonsenheten skal sørge for at informasjonen er lett tilgjengelig og forståelig for brukerne, sier Jacobsen.