HELSENORGE

Legen skal sitte, ikke stå

En egen visittstol skal sørge for bedre dialog mellom pasient og helsepersonell. 
Legen sitter på visittstolen og snakker med pasient
BEDRE DIALOG: Lege i spesialisering, Andreas Kongsvik, tester ny visittstol og snakker med pasienten i øyenhøyde under visitten.
Legene ved Sykehuset i Vestfold (SiV) tester ut en spesialdesignet visittstol eller krakk som kan klappes sammen og som skal finnes lett tilgjengelig på hvert rom. 

Hensikten med den oransje krakken er at legen skal sette seg ned under visitten og snakke med pasienten i øyenhøyde for å motvirke enveiskommunikasjon og skape trygghet for pasienten.

Det skal signalisere tid, respekt, kontakt og jevnbyrdig kommunikasjon. Når legen sitter, kan pasientene lettere stille spørsmål om alt fra plager til hva som skjer under behandlingen. 

Slipper sengekanten
Legen vil kunne fange opp viktig informasjon fra pasienten og gi riktig informasjon på riktig tid, som igjen kan redusere risikoen for feil og misforståelser.

Når visittstolen også skal være tilgjengelig på hvert rom, slipper legen å sitte på sengekanten eller lete etter en ledig stol.

Brukerutvalget i Vestre Viken HF står bak ideen om visittstolen. Deres poeng var at visitten ikke tar lenger tid om legen står eller sitter, men for pasientene har det stor betydning om legen setter seg. 

Pasientsikkerhetsprogrammet likte ideen så godt at de ville teste ut stolen og påtok seg produksjonskostnadene av 400 stoler fordelt på ulike sykehus. 

Skal evalueres

Bærum sykehus ble valgt som pilot. Med gode tilbakemeldinger derfra ønsker nå SiV å prøve visittstolen. 

– Formålet er å få til en bedre dialog og at pasienten skal føle seg mer ivaretatt. I løpet av en prøveperiode på to måneder skal bruken evalueres av pasienter og helsepersonell. Vi ønsker å finne ut om stolen blir brukt under legevisitten og om den bidrar til en opplevd forbedring for pasientene, sier kvalitetsrådgiver Anne-Berit Schelbred ved SiV.
 
To avdelinger har for tiden visittstolen på prøve. Etter evalueringen besluttes det om SiV vil ta i bruk visittstolen på andre enheter i sykehuset.