HELSENORGE

Legevaktbil i Tønsbergregionen

Tønsbergregionen legevakt utvider tilbudet med legevaktbil fra mandag 15. oktober, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold.

Legevaktbil

​Legevaktbilen kommer i tillegg til eksisterende vaktordninger på legevakten, og vil være bemannet med lege fra legevakten og ambulansearbeider fra sykehuset. Bilen er i hovedsak legevaktens ressurs for håndtering av sykebesøk, men kan også bli brukt til akutte oppdrag på oppfordring fra AMK, dersom bilen er nærmeste ressurs.

Målet er å tilby en tjeneste som kommer befolkningen til gode og som ivaretar akuttmedisinforskriftens krav til legevaktlegers deltakelse i utrykningsarbeid og sykebesøk.

Samarbeidspartnere i prosjektet er blant annet ambulansetjenesten, politiet, hjemmesykepleien og sykehjem. Legevaktbilen vil ha direkte innvirkning på antall ambulanseutrykninger, sykehusinnleggelser og politiets fremstilling av pasienter til legevakten. Prosjektet ønsker å øke pasienttilfredsheten ved å gi pasientene hjelpen de trenger der de er.

Legevaktbilen er utstyrt med akuttmedisinsk utstyr tilsvarende en ambulanse, i tillegg til ordinært legevaktutstyr. Bilen vil være stasjonert ved Tønsbergregionen legevakt og øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD) på Kjelleparken, men målet er at den er på hjul hele tiden i vakttiden.

Kontaktpersoner:

Sykehuset i Vestfold:

Torbjørn Lia
Ambulansesjef
Tlf. 926 96 074

Tønsberg kommune:

Cathrine Aagaard-Nilsen
Virksomhetsleder, legevakt og allmennmedisin
Tel: 33 29 23 62
Mob: 930 41 411​