Lærdommen fra nytt psykiatribygg

Det har gått nesten seks måneder siden psykiatrien tok over sitt nye bygg på sykehustomta. – Den tiden har vi i Tønsbergprosjektet brukt godt, forteller direktør Tom Einertsen.

Prosjektdirektør Tom Einertsen for Tønsbergprosjektet. De bygger nye sykehusbygg for Sykehuset i Vestfold.

Det er ofte sprik i forventningene til de som skal ta bygg i bruk og det som faktisk blir levert. 

– Det er ikke unormalt at man oppdager feil og mangler etter at byggene har blitt tatt i bruk, og slik har det også vært for psykiatribygget. Tønsbergprosjektet var under sterkt press for å levere psykiatribygget til avtalt tid, 9. mai 2019, og det klarte vi faktisk med mindre feil og mangler enn det som er vanlig i byggebransjen, sier Einertsen.

Det var svært viktig for Tønsbergprosjektet at psykiatrien overtok bygget til avtalt tid for ikke å forsinke byggingen av somatikkbygget, hvor man var avhengig av å rive eksisterende psykiatribygg. Overtakelsen ble derfor ikke optimal for psykiatrien.

– Uten et godt og tett samarbeid med klinikken og servicedivisjonen ville ikke overtakelsen vært mulig, presiserer Einertsen.

Han vil derfor takke klinikken og servicedivisjonen for innsatsen og det ekstra arbeidet dette har påført de ansatte. 

– Stiller sterkere

Det har vært en lengre innkjøringsperiode for psykiatribygget og man er så godt som ferdig med den opprinnelige mangellisten fra overtagelsen.

– Ferdigstillelse av psykiatribygget har vært god lærdom for Tønsbergprosjektet, noe vi tar med oss videre i arbeidet for å levere somatikkbygget. Det er mye fint å bygge videre på, men basert på det vi har lært til nå vil gjennomføringen av somatikken bli noe justert.  Vi stiller nå mye sterkere og ser allerede store forbedringer for byggeprosessen for somatikken, sier Einertsen.  

Avdelingssjef Henry Dallager ved byggteknisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold forteller at den virkelig store testen av et bygg kommer når man flytter inn, og at det kan ta noe tid før alt er optimalt etter nødvendige justeringer. 

– I perioden fremover skal servicedivisjonen jobbe med Tønsbergprosjektet for å sørge for at overleveringen av somatikken blir så god som mulig, sier Dallager.

Les mer om Tønsbergprosjektet her