Leverandørkonferanse – digitalisering og tjenesteinnovasjon

Sykehuset i Vestfold har fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst for å prøve ut løsninger for 3 forskjellig innovasjonsprosjekter, som alle dreier seg om avstandsoppfølging av pasienter. Nå inviterer SiV til leverandørkonferanse.

​Temaet for konferansen er virtuelt hjemmesykehus og avstandsoppfølging av pasienter.

– Virtuelt hjemmesykehus og digitale løsninger for avstandsoppfølging kan bidra til å gi bedre pasientbehandling og mer effektiv samhandling mellom helsepersonell og pasient/bruker, og helsepersonell imellom, forteller forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn Jacobsen ved SiV.

Løsningene må kunne kommunisere med de eksisterende systemer ved sykehuset, og det er et ønske om å finne en enhetlig løsning for alle 3 prosjekter:

  • Virtuelt hjemmesykehus for barn - avstandsoppfølging av barn i hjemmet
  • eKols - Digital løsning for avstandsoppfølging av Kols pasienter
  • BRA NOK - e-Mestringsverktøy for selvhjelp ved spiseforstyrrelser

Sykehusinnkjøp HF bistår med gjennomføring av den innovative anskaffelsen. For nærmere informasjon og påmelding se Doffin - Database for offentlige innkjøp

Dato: 8. mai 2019
Tid: 09:30 - 11:30

Sted: Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle 17, Tønsberg
Møterom: Store Auditoriet (u-etg)

Påmeldingsfrist: 3. mai 2019

Kontaktinformasjon:
Jørn Evert Jacobsen
Rikke Aune Asbjørnsen