Mange blir kvitt tvangslidelser ved intensiv firedagersbehandling

De siste årene har behandlingstilbudet til mennesker med tvangslidelser blitt mye bedre. Ved hjelp av eksponeringsterapi i fire intensive dager, har et stort flertall av pasientene blitt kvitt lidelsene sine.

Publisert 30.06.2022
Sist oppdatert 01.07.2022
Bilde av behandlerne
Bak fra venstre: psykologspesialist Eirik Walderhaug, psykolog Lars Husby, psykolog Øyvind Røthing og sykepleier Roy Madsen. Foran fra venstre: psykologspesialist Kenneth Pettersen og psykologspesialist Anders Misund.
– Vi ser at effekten av firedagersbehandlingen er veldig god, forteller psykologspesialist og konstituert seksjonsleder Kenneth Pettersen ved allmennpsykiatrisk poliklinikk A ved Sykehuset i Vestfold.

Ved oppfølging etter én uke opplever 90 prosent en klar bedring. Fire år etter behandlingen er nesten 70 prosent kvitt lidelsen.

– Tvangslidelser begrenser livene til de det gjelder. Men det finnes måter å komme seg ut, sier Pettersen. 

Det er mulig å bli helt frisk fra en tvangslidelse, men det krever at pasienten er motivert og klar for behandling.

– Det er viktig at pasientene selv ønsker denne behandlingen og at de har mulighet til å prioritere behandlingen fullt ut de dagene det varer og i en egentreningsperiode etterpå. Dette behandlingsformatet er helt klart bedre enn det vi kunne tilby tidligere, og ser ut til å være det beste behandlingsalternativet for det store flertallet av pasientene, sier Pettersen.

Tredelt be​​handling

Innen diagnosegruppen tvangslidelser fikk flere enn 800 pasienter i Helse Sør-Øst behandling med firedagersbehandlingen i 2021, over 150 av disse ble behandlet ved Sykehuset i Vestfold. I tillegg har mange pasienter fått individuell behandling.

– Behandlingen av tvangslidelser er ett av områdene hvor det har skjedd en stor utvikling de siste årene, sier direktør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule. 

Selve behandlingen er en konsentrert og intensivert eksponeringsterapi i fire sammenhengende dager. I behandlingen skal pasienten trene på å møte tvangstanker og angst uten bruk av unngåelse, tvangshandlinger eller andre angstreduserende strategier. De trener mye på hvordan eksponere seg på en måte som skaper endring og opplevd mestring, og terapeutene er tett på å for å hjelpe pasientene med å få til dette. 

– Behandlingen skreddersys hver enkelt pasient og derfor er vi alltid like mange terapeuter som pasienter. Målet er at pasientene skal lære seg behandlingsprinsippene så godt at de kan jobbe videre på egenhånd etter de fire dagene, forteller Pettersen.

Behandlingen består av tre deler: en forberedelsesfase (gjør seg klar til endringsarbeid), en endringsfase og vedlikehold. De fire intensive dagene foregår i endringsfasen. Etter den intensive behandlingen planlegges det 3 uker med daglig eksponeringsterapi på egenhånd. Pasientene blir fulgt opp med samtale etter ti dager og tre måneder. 
Ved hjelp av standardiserte verktøy måles og dokumenteres resultatene. Dette er viktig for å kartlegge effekten av behandlingen.

– Vår erfaring er at pasientene liker behandlingen. De beskriver den som utfordrende og tøff, men veldig nyttig. Tilbakemeldingene er nesten utelukkende positive, sier Pettersen.

Tre diagno​​segrupper

Sykehuset i Vestfold tilbyr den intensive firedagersbehandlingen til tre diagnosegrupper: tvangslidelser, sosial fobi og panikklidelse.

–  Så langt viser behandlingen de samme gode resultatene for disse gruppene, og pasienter forteller at de foretrekker denne behandlingen framfor ordinær behandling gitt ukentlig over lengre tid, sier Pettersen.

Firedagersbehandlingen er utviklet av psykologene og professorene Gerd Kvale og Bjarne Hansen ved Universitetet i Bergen. Sykehuset i Vestfold var tidlig ute å tilby behandlingen, og startet opp allerede i 2018.