HELSENORGE

Nå bygger SiV pasientens kreftsenter

4. februar er den internasjonale kreftdagen. Dagen markeres hvert år for å styrke den globale kampen mot kreft. Ved Sykehuset i Vestfold bygger vi nå pasientens kreftsenter.

Prosjektleder Nina Firing
Forebygging, tidlig behandling og livskvalitet for kreftpasienter er viktige temaer i kampen mot kreft. 

Nina Cecilie Firing er prosjektleder for prosjekt kreftsenter, som skal stå klart til innflytting i nytt somatikkbygg høsten 2021. Prosjektet er en del av det store organisasjonsutviklingsprogrammet som pågår i forbindelse med utbyggingen.

Visjonen om pasientenes helsetjeneste har vært førende for planleggingen, og realiseres nå som «Pasientenes Kreftsenter» ved Sykehuset i Vestfold.

I dette intervjuet forteller Firing om hva som blir nytt med dette senteret, og hva som blir de viktigste forbedringene sett i forhold til dagens kreftavdeling.

Prosjektet har vært opptatt av å innhente brukernes opplevelser og synspunkter under utvikling av «pasientenes kreftsenter».

Brukerinnspill - Pasientenes kreftsenter from Sykehuset i Vestfold on Vimeo.