HELSENORGE

Nå kan du se hvor langt henvisningen din er kommet

Pasienter som har brukerprofil på helsenorge.no kan nå se status på sin henvisning ved sykehuset. 

To ansatte foran en PC-skjerm

– Dette er en ny tjeneste som innebærer at pasienter kan logge inn på helsenorge.no og se hvor langt henvisningen deres er kommet hos oss, sier Anne Flaatten, innføringsansvarlig for tjenesten ved Sykehuset i Vestfold.

Målet er å gjøre det enklere for pasienten å ha oversikt over prosessen fra henvisning er sendt til sykehuset har vurdert den. Dato og tidspunkt for time vil fortsatt komme i brev.

Tjenesten er tilgjengelig for alle over 16 år og forutsetter en brukerprofil på helsenorge.no der man har samtykket til full tilgang. Henvisninger til radiologisk avdeling er ikke omfattet av tjenesten. 

Tjenesten gir også tydeligere informasjon om pasientrettigheter knyttet til fasen henvisningen er i. Det er også laget et digitalt klageskjema som pasienten kan fylle ut og sende til sykehuset.

Tjenesten Mine henvisninger er del av arbeidet med digitale pasienttjenester i Helse Sør-Øst.  

Les mer om digitale pasienttjenester på helsenorge​