HELSENORGE

Nå kan du sjekke koronasvar på Helsenorge.no

Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no, så snart prøven er analysert og besvart fra laboratoriet. Du kan også se svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig.

Prøver som ikke analyseres på medisinske mikrobiologiske laboratorier, som for eksempel hurtigtester for covid-19, vises ikke på Helsenorge.

Det kan variere hvor lang tid det tar å få ferdig prøvesvarene, men du vil se dem samtidig som de sendes til legen som rekvirerte prøven – som regel innen noen få dager. Er du usikker på hvordan resultatene skal forstås, må du kontakte lege.

For å se prøvesvarene på Helsenorge.no må du logge deg inn, med for eksempel bank-ID.

På Helsenorge.no kan du lese mer og logge inn for å sjekke prøvesvar

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk Helsenett (NHN) som har utviklet systemet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse.