HELSENORGE

Normal operasjonsaktivitet ved SiV fra mandag

Sykehuset endrer beredskapsnivå til grønt og starter normal drift ved kirurgisk klinikk mandag.

Illustrasjonsfoto.

​For tiden opplever sykehuset mindre press på intensivavdelingen. Antall inneliggende pasienter med korona er stabilt, men pasientene er jevnt over mindre alvorlig syke og slipper intensivbehandling. De behandles dermed på sengepostene.

– Vi må forvente en økning av koronapasienter på sengepostene, men prognosene er usikre. Flere pasienter vil også bli lagt inn på sykehuset med korona som bi-diagnose, det medfører ressurskrevende smitteverntiltak. Sammen med et økende sykefravær, kan det gi utfordringer for driften på sengepostene, forteller fagdirektør Jon Anders Takvam.

Normal operasjonskapasitet

Under pandemien har antall pasienter vært oppe i 300 prosent av normal kapasitet på intensivavdelingen. Situasjonen har roet seg, og kirurgisk klinikk kan dermed igjen bruke sine ansatte til operasjoner og kirurgisk virksomhet.

– Vi har allerede gått noe opp på planlagte operasjoner, men fra mandag av planlegger vi full drift. Vi må bruke denne lommen vi har før en eventuell ny økning, sier klinikksjef Siri Vedeld Hammer ved kirurgisk klinikk.

Dermed starter arbeidet med å ta igjen etterslepet av pasienter. De som har fått utsatt sine operasjoner vil kontaktes og få ny time.

– Også ansatte vil bli syke nå som smitten i samfunnet skyter fart. Et økende sykefravær kan bli krevende og vi må være forberedt på å gjøre nye endringer. Det er stor usikkerhet knyttet til situasjonen, sier Vedeld Hammer.

Fortsatt munnbindpåbud

Det økende smittepresset i samfunnet fører til at munnbindpåbudet inne på sykehuset, både for ansatte og pasienter, opprettholdes.

– I alle fellesarealer skal munnbind brukes. Det skal også brukes i behandling av pasienter der man ikke klarer å holde en meters avstand, minner fagdirektør Takvam på.

Besøk på sykehuset

SiV oppfordrer fortsatt til å begrense besøk på sykehuset. Besøk er viktig for pasienter og pårørende, men sykehuset ønsker færrest mulig besøkende for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og ansatte. 

Besøksregler ved SiV