HELSENORGE

Ny ADHD-telefon for foreldre og fastleger

1. mars åpnet BUPA et eget telefonnummer for foreldre og fastleger som har spørsmål om oppfølging av ADHD hos barn og unge. 

Barn og unge som sitter rundt et bord

​Telefonen (482 57 665) betjenes på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30.

– Bakgrunnen for å prøve ut en slik ordning er at foreldre til barn med ADHD-problematikk har uttrykt at det største problemet med hjelpeinstansene er mangel på kontinuitet. Det er ofte uklart hvor de kan henvende seg når situasjonen og behovet for hjelp forandrer seg, og det kommer nye utfordringer for barnet og familien, forklarer Anne Karin Ullebø, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ved BUPA.

Oppfølging av barn med ADHD kan også være utfordrende for fastlegene. De overtar mye ansvar etter ferdig utredning og behandling ved BUPA, og da kan det være behov for å konferere med spesialisthelsetjenesten.

– Derfor opprettes dette tilbudet nå, hvor fastleger som følger opp pasienter med ADHD kan ta kontakt for å drøfte enkeltsaker eller mer generelle problemstillinger knyttet til ADHD, sier Ullebø.