HELSENORGE

Ny artikkel publisert med data fra Cerebral pareseregisteret i Norge

Barnelege ved habiliteringssenteret SiV og PhD stipendiat ved NTNU Anne Elisabeth Ross Raftemo er førsteforfatter av artikkelen «Bruk av botulinumoksin A til barn med cerebral parese». Studien er basert på data fra Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN), og er nå publisert som originalartikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

Anne Elisabeth Ross Raftemo, Guro L. Andersen og Sandra Hollung Julsen
Anne Elisabeth Ross Raftemo, Guro L. Andersen og Sandra Julsen Hollung

​Botulinumtoksin A injeksjoner har lenge vært en hyppig brukt behandling til barn med cerebral parese. Artikkelen gir ny og viktig informasjon om injeksjoner med botulinumtoksin A til barn med cerebral parese, og dette er er den første studien som viser hvordan denne behandlingen blir praktisert i Norge.

To av de andre forfatterne er også ansatt ved SiV; barnelege og leder av CPRN Guro L. Andersen og helseinformatiker CPRN Sandra Julsen Hollung. Artikkelen vil også foreligge i engelsk utgave.

Stor variasjon i behandlingspraksis

Studien viser at mer enn 50 % av barn med cerebral parese i Norge har fått behandling med botulinumtoksin A innen 6 års alder. Dosering av medikamentet og andel barn som får botulinumtoksin A varierer betydelig mellom sykehusene i Norge. 

– De store variasjonene i behandlingspraksis tyder på et behov for mer forskningsbasert kunnskap og for nasjonale retningslinjer slik at behandlingen kan bli mer likeverdig, sier førsteforfatter Anne Elisabeth Ross Raftemo.