HELSENORGE

Ny forskning for utviklingshemning og demens

Risikoen for å få demens er spesielt høy hos personer med Downs syndrom, og de utgjør en stor andel av dem under 50 år som får demens. Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold har nå startet ny forskning med midler fra Forskningsrådet.

– Vi vet at veldig mange personer med utviklingshemning som får en demenssykdom ikke blir utredet. De står dermed i stor fare for ikke å få nødvendig helsehjelp og oppfølging, sier Frode Kibsgaard Larsen, prosjektmedarbeider i Aldring og helse.

Frode Kibsgaard Larsen
Frode Kibsgaard Larsen, prosjektmedarbeider i Aldring og helse. Foto: Martin Lundsvoll/Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Prosjektet som har fått midler heter «Demens hos personer med utviklingshemning - tidlige tegn, utredning, diagnostikk og behandling». Målet er å etablere gode rutiner i helsetjenesten i kommunene, for å identifisere og iverksette utredning og behandling av demens.

Larsen er i gang med å gjøre intervjuer av ansatte i kommunene som jobber med eldre personer med utviklingshemning. Kommuner fra alle landets helseregioner deltar.

– Prosjektet vil gå hele vinteren i gjennom. Planen er at det i løpet av våren kan utarbeides rutiner og anbefalinger som kan brukes i kommunehelsetjenesten, for å oppdage og starte utredning og behandling av demens hos personer med utviklingshemning, avslutter Larsen.

Les mer om prosjektet