HELSENORGE

Ny kreftkoordinator på plass ved SiV

For mange kreftpasienter og pårørende er det krevende å møte et komplekst sykehussystem. Det skal Kristine Lindhjem gjøre noe med.

Portrettbilde av Kristine Lindhjem

– Kreftpasienter har kontakt med mange forskjellige personer og avdelinger i sykehussystemet. Min oppgave blir å gjøre deres møte med dette systemet enklere, forklarer Kristine Lindhjem.  

Hun startet i den nyopprettede stillingen som kreftkoordinator 18. august. Dette er et toårig prosjekt som et ledd i kreftsatsningen ved SiV.

Lavterskeltilbud

For å være mest mulig tilgjengelig for kreftpasienter og pårørende, er det opp-rettet et eget telefonnummer hun kan kontaktes på.

– Dette er et lavterskeltilbud til kreftpasienter og pårørende. Alle kan ringe, så blir det opp til meg å hjelpe dem gjennom systemet og forsøke å finne svar på spørsmålene deres, forklarer hun.

– Pasienter og pårørende skal føle seg møtt. Det gir trygghet å vite at det finnes et telefonnummer man kan ringe uansett hva man lurer på. Ikke nøl med å ta kontakt, oppfordrer hun.

Lindhjem jobbet tidligere ved akuttmottaket ved SiV, og hadde en 20 prosent stilling som praksiskonsulent. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i kreft og lindrende omsorg.

Mindre venting

– Et av målene med prosjektet er at kreftpasientene skal oppleve bedre koordinerte forløp og mindre unødvendig venting, forklarer kvalitetssjef Siri Vedeld Hammer.

Prosjektet innebærer også etablering av "pasientkoordinatorer – kreft" i alle relevante seksjoner. Disse skal bidra til å sikre god samordning og koordinering av de enkelte pasientforløpene innen sin seksjon.

– Med denne organiseringen ønsker vi å sikre at pasienter ikke faller utenfor eller mellom behandlingsenheter eller tilbud, sier Vedeld Hammer.

Bedre samarbeid

I tillegg til å hjelpe pasienter og pårørende gjennom systemet, skal Kristine Lindhjem og de andre pasientkoordinatorene ved SiV ha tett kontakt med kreftkoordinatorer ute i kommunene.

Dette gjøres gjennom etablering av et nettverk for kreftkoordinering.

Lindhjem skal lede nettverket, som foruten henne og de andre pasientkoordinatorene består av en representant fra de kommunale kreftkoordinatorene, seksjonsleder onkologi og en bruker-representant.

– Kom med innspill

– Det er i overgangene mellom de ulike instansene vi er mest sårbare, derfor er det også en viktig oppgave for meg å ha tett kontakt med andre sykehus, forklarer Lindhjem.

Særlig skal samarbeidet med Oslo universitetssykehus følges opp.

– Hvis noen har innspill eller tanker om ting som kan forbedres, om man vet om flaskehalser eller forsinkelser, er det bare å ta kontakt. Noe av jobben min blir nettopp å finne ut hva som ikke fungerer - og gjøre noe med det.

Fakta om kreftkoordinator:

  • Skal bidra til at pasientforløpet til hver kreftpasient blir godt planlagt og koordinert under hele forløpet ved SiV
  • Skal være pasientenes kontaktpunkt
  • Skal sikre at pasienter ikke faller utenfor eller mellom behandlingstilbud
  • Skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester
  • Skal bidra til at pasientene får nødvendig informasjon om hva som er planlagt, om rettigheter og ventetider
  • Kan nås på telefon: 41 40 74 61 (hverdager fra 08.00 til 15.30)
  • Har kontorplass ved onkologisk poliklinikk