HELSENORGE

Ny medisin kan hjelpe rusavhengige

En ny og banebrytende studie viser at langtidsvirkende naltrekson virker mot rusavhengighet, og at det fungerer godt mot avhengighet av opioider.

Kristin Klemmetsby Solli

​Studien sammenligner effekten av langtidsvirkende naltrekson-injeksjoner med effekten av suboksone blant 165 heroin- eller opioidavhengige personer som nylig av har gjennomgått avrusning.

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet JAMA Psychiatry 18. oktober i år. Fra Sykehuset i Vestfold har stipendiat Kristin Klemmetsby Solli deltatt. Hun skriver sin doktorgrad ut fra prosjektet.

Ikke utsatt for overdosefare

– Naltrekson gitt som injeksjoner med en måneds varighet er et nytt behandlingstilbud til mennesker med opioidavhengighet, forklarer hun.  

Selv om det er dokumentert i omfattende forskning internasjonalt at legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bidrar til å forhindre overdoser, reduserer rusmiddelmisbruk og bedrer livskvaliteten til pasientene, er det likevel bare 50-60 prosent av de opioidavhengige i Norge som er med i LAR. Blant opioidavhengige som ikke er i behandling, er overdosefaren ekstra stor, og det er en målsetting å få flere opioidavhengige inn i effektive behandlingstiltak.

Der LAR-legemidlene virker slik at de opprettholder pasientenes opioidavhengighet, så blokkerer naltrekson mot rusvirkningen av opioider som for eksempel heroin. Når pasientene får en naltreksoninjeksjon hver 4. uke, så er de ikke utsatt for overdosefare.

Et godt behandlingsalternativ

– Vår forskning viser at de opioidavhengige opplever betydelig reduksjon i craving/sug etter opioider, og at de reduserte sitt bruk av opioider og andre rusmidler i løpet av studien. Gjennomgående var deltakerne svært fornøyd med behandlingen, og anbefalte den i stor grad til andre opioidavhengige. Forskningsgruppa vurderer at langtidsvirkende naltrekson kan være et godt behandlingsalternativ til opioidavhengige, særlig til de som ønsker en substitusjonsfri behandling, sier Klemmetsby Solli.

Studien gjort ved Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Universitetssykehuset i Stavanger.

Les mer om studien i denne saken fra NRK Livsstil.