HELSENORGE

Ny overlege i palliativ medisin ved SiV

Arve Nordbø starter 1. mars som overlege i palliativ medisin ved SiV.

Illustrasjonsbilde

– Jeg gleder meg til å begynne og synes det er flott at det nå satses så mye på kreftbehandling og palliasjon i Vestfold. Synes også det er litt stas å få begynne som første heltidsansatte overlege i palliativ medisin ved SiV, sier Nordbø.

Nordbø har fullført nordisk spesialistkurs i palliativ medisin, som er den medisinske betegnelsen på lindrende behandling for pasienter med en uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. I tillegg er han spesialist i anestesiologi med skandinavisk videreutdanning innen avansert smertebehandling. 

​– Jeg er overbevist om at det blir et veldig bra tverrfaglig team ved SiV som vil ivareta den lindrende omsorgen for pasienter med langtkommen og uhelbredelig sykdom og deres pårørende, sier Nordbø.

Arve Nordbø 

Satsing på palliasjon

SiV har de siste årene satset på å styrke tilbudet om bedre omsorg ved livets slutt. Målet i den palliative behandlingen er å gi best mulig livskvalitet og kvalitet i behandlingen for pasient og pårørende. Når Nordbø starter 1. mars, har onkologiseksjonen ved SiV til sammen seks overleger og fem leger i spesialisering. I tillegg har seksjonen en psykiater ansatt i 20 prosent stilling. 

– Dette er en funksjon og en kompetanse vi har ønsket å få inn. Jeg er helt sikker på at han kommer til å løfte tilbudet til pasientene i betydelig grad, både når det gjelder innhold og kvalitet, sier seksjonsleder Ole Kristian Andersen.

Vil komme pasientene til gode

Nordbø gleder seg ekstra over satsingen og tror et mer helhetlig organisert palliativt tilbud vil komme pasientgruppen til gode.

– Jeg håper å kunne bidra til at det gode arbeidet med palliasjon ved SiV fortsetter og kan utvikles videre med mål om et fullverdig palliativt senter i Vestfold. Uhelbredelig syke pasienter har behov for et bredt behandlingstilbud organisert i et palliativt team med flere ulike yrkesgrupper. Jeg ønsker at dette teamet også kan være et bindeledd ut til kommunene gjennom ambulant funksjon ved behov slik at hjemmetjeneste, lindrende enheter ved sykehjem og fastleger kan benytte vår kompetanse i det palliative tilbudet, sier Nordbø, som i fremtiden ser for seg en egen sengeenhet for lindrende behandling.