HELSENORGE

Ny sjef for Tønsbergprosjektet

Den rutinerte prosjekt- og bedriftslederen Tom Einertsen (54) er engasjert som ny prosjektdirektør for sykehusutbyggingen i Tønsberg.

Portrettbilde av Tom Einertsen

– Dette ser jeg fram til. Tønsbergprosjektet er et stort og spennende prosjekt som berører mange, og jeg har stor sans for ambisjonene om raskere, bedre og billigere sykehusbygging med nyskapende gjennomføringsmetodikk, sier Einertsen.

Den påtroppende TP-sjefen har arbeidet med en rekke komplekse prosjekter i inn- og utland. Han er ingeniørutdannet (maskin, olje/gass) i Texas og har mange års erfaring med skipsbygging og offshorevirksomhet, blant annet fra Kværner og Aker Yards.

De siste årene har Einertsen, som er bosatt i Asker, vært selvstendig næringsdrivende og innleid konsulent i firmaet Metier. Nå har han i ferd med å avslutte et oppdrag som prosjektleder for bygging og idriftsettelse av Norges største og mest moderne datasenter for Digiplex/EVRY på Fet i Akershus.

Sykehusbygging har Einersten ikke vært involvert i før nå, men han viser til at det allerede er mye sykehuskompetanse i Tønsbergprosjektet.

– Dessuten er problemstillingene og gjennomføringsmetodikken nokså like fra prosjekt til prosjekt, med kvalitet og sikkerhet i fremste rekke. Jeg har lenge vært opptatt av at man prioriterer nok tid til prosjektering i tidlig fase. Det er også viktig å involvere entreprenør på et tidlig tidspunkt for å optimalisere byggeperioden, sier Einertsen.

Han mener dette er avgjørende for å utnytte industriell byggemetodikk, slik Tønsbergprosjektet legger opp til.

– Denne metodikken må opplagt sterkere inn i norsk byggebransje som har stått temmelig stille i mange år, legger Einertsen til.

Starter i oktober

Allerede i midten av oktober regner han med å være på plass på TP-kontoret, hvor det blir en overlappingsperiode med nåværende prosjektdirektør, Johan Arnt Vatnan.

– Jeg er svært fornøyd med å få Tom Einertsen som prosjektdirektør, sier Jostein Todal, TPs prosjektstyreleder.

– Rekrutteringsprosessen har forsikret oss om at Tom er rett person til å lede Tønsbergprosjektet fram til et vellykket resultat i tråd med de høye ambisjonene, understreker Todal.


For flere opplysninger, kontakt:

Jostein Todal – 993 31 960 – jostein.todal@siv.no
Tom Einertsen – 900 98 211 – tom.einertsen@online.no