HELSENORGE

Ny skanner gir Vestfolds pasienter kortere ventetid på utredning

Nå har Vestfolds pasienter fått et helt nytt lokalt tilbud, en såkalt PET-CT-skanner. – Mange av våre pasienter slipper dermed å reise inn til Oslo, forteller avdelingsoverlege Anders Hager ved radiologisk avdeling og overlege Thor Olav Hillestad ved nukleærmedisinsk seksjon ved radiologisk avdeling.

​PET-CT er avansert bildediagnostikk som benyttes mest til kreftutredning. Maskinen er to skannere, en PET og en CT, og bildene disse tar smeltes sammen. Dette gjør at leger både kan diagnostisere kreft sikrere og se nytten av eventuell kreftbehandling.

Når Sykehuset i Vestfold nå har skaffet seg en slik skanner, slipper mange pasienter reiseveien til Oslo.

– En fordel med et lokalt tilbud er at reisen til Oslo kan være en belastning for pasienter med alvorlig sykdom, forklarer Hillestad.

Men det er ikke den eneste fordelen.

– Det å ha tilgang til all pasientinformasjon er en fordel når bildene skal tolkes. Det gir bedre pasientsikkerhet, sier Hager.

Gir kortere ventetid

PET-CT-undersøkelser har i lang tid bare blitt tilbudt pasienter på universitetssykehusene, i tillegg til et privat alternativ i Oslo. Når Vestfold nå har fått sin skanner blir SiV en av to nye sykehus som tilbyr dette. Det nye sykehuset i Østfold er det andre.

– Det kan være lang ventetid på denne type undersøkelse, og behovet vil i fremtiden bare øke. Oslo universitetssykehus presses av pågangen, når vi nå kan utføre undersøkelsene hos oss vil våre pasienter slippe denne køen og vi vil samtidig lette trykket litt i Oslo, sier Hillestad.

Basert på tall fra 2013 vil SiV ha behov for 340 PET-CT-undersøkelser per år. 220 av disse vil kunne gjøres på bussen, resten vil henvises til Oslo.

 

 

Øker kompetansen på sykehuset

I dag betaler Sykehuset i Vestfold OUS for hver enkelt undersøkelse. Derfor vil det ikke bli store kostnader for sykehuset ved leie av en PET-CT-buss.

– Økonomisk går det omtrent opp i opp med dagens praksis, sier overlege Hillestad.

En annen fordel med et lokalt PET-CT-tilbud er kompetansehevingen dette fører med seg.

– I tillegg til fordelene for pasientene, vil en slik buss styrke onkologitilbudet hos oss. Det vil også føre til at den lokale kompetansen vi har på PET-CT vil utvikle seg videre. Dessuten kan det bidra til å gjøre vårt sykehus mer attraktivt når det gjelder rekruttering av dyktige fagfolk. Spesialister i radiologi eller nukleærmedisin vokser ikke på trær, forteller Hillestad.

Vestfold først ute

De to overlegene forteller at Sykehuset i Vestfold blir den første i rekken til å bruke mobil PET-CT-skanner.

– Flere andre helseforetak snakker om å skaffe seg et slikt tilbud, forteller Hager.

Målet er å på sikt få en stasjonær PET-CT-skanner på sykehuset.

– Bussen er første ledd i en styrking av helsetilbudet i Vestfold. Vi mener investeringen vi nå gjør i både buss og kompetanse bør være en bro til en permanent installasjon, sier Hager.

Bussen er plassert i Tønsberg mellom BUPA og A-bygget, der det gamle sykkelburet sto.