HELSENORGE

Nye digitale tjenester for hjemmesykehus og hjemmeoppfølging

Sykehuset i Vestfold har utviklet et konsept for virtuelt hjemmesykehus for barn og digital hjemmeoppfølging for personer med KOLS. Nå er både nye nettsider lansert og de digitale tjenestene skal prøves ut i et pilot-prosjekt.


Tjenesteinnovasjon med brukeren i førersete 

– Sykehuset i Vestfold har utviklet nye digitale tjenester for hjemmesykehus og hjemmeoppfølging. Det gir mulighet for at pasienter og pårørende kan få behandling og oppfølging der de er, sier forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn Evert Jacobsen. 

Målet med de digitale tjenestene er at pasientene opplever en bedre behandling og oppfølging fra helsetjenesten, basert på deres individuelle behov. 

– Fordelen med digitale tjenester er at de bryter barrierer for tid og sted, med andre ord når og hvor helsetjenesten kan leveres, forteller Jacobsen.      

Virtuelt hjemmesykehus for barn 

Illustrasjon av mor som kontakter sykehuset digitalt

Virtuelt hjemmesykehus for premature barn har blitt realisert med innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst. 

– Vi har jobbet systematisk med utvikling og utprøving av virtuelt hjemmesykehus for barn siden 2019, forteller prosjektleder Heidi Wataker, som jobber som pediatrisk sykepleier ved medisinsk nyfødtintensivpost 4A.

Mange foreldre med barn på nyfødtintensiven har allerede vært på hjemmesykehus det siste halve året, med jevnlig kontakt, videooppfølging og registrering av sentrale mål knyttet til utviklingen til barnet. Etter jul skal også foreldre til for tidlig fødte barn kunne velge heldigital oppfølgning hjemme, med skjema for egenregistrering og digital egenbehandlingsplan i tillegg. 

– Vi ser allerede flere positive resultater med å være hjemme istedenfor på sykehus i den siste perioden av sykehusoppholdet. Familiene slipper unødvendige og belastende reiser til polikliniske konsultasjoner. I tillegg kan det være forebyggende i form av smittekilder fra sykehuset, forteller prosjektleder Heidi Wataker.

Illustrasjonsfoto av baby på stellebord

Illustrasjonsfoto

Innovasjonsprosjektet har mottatt en designpris for konseptutvikling. Nå er det helhetlige konseptet implementert i form av nye nettsider til foreldre med for tidlig fødte barn som ønsker å benytte seg av Virtuelt hjemmesykehus: www.siv.no/nyfodt.  

– God opplæring, informasjon og tett oppfølging vil gjøre at foreldre velger hjemmet over nyfødtintensiven. Når foreldrene føler seg trygge på det de skal gjøre, vil de gjerne hjem. Det vil kunne gi dem en tryggere hverdag når de følges opp i overgangen fra sykehuset til hjemmet, sier Wataker, som gleder seg til å ta i bruk de nye digitale tjenestene i praksis på nyåret.


eKols – digital hjemmeoppfølging og egenmestring for personer med kols 

Illustrasjon av eKols-tilbudet med digital hjemmeoppfølging

– Med en ny digital løsning for pasienter med kols (eKols), vil pasientene få digital støtte og oppfølging til å mestre og forebygge forverrelse av sykdommen selv, forteller prosjektleder Kathrine Berntsen ved klinikk medisin. 

Det som startet som et innovasjonsprosjekt, med innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst og Stiftelsen Dam, er snart klar for pilot-test. Løsningen vil kunne bidra til at helse‐ og omsorgstjenesten, basert på rapporteringsdata fra pasienten, vil kunne behandle pasienten bedre, samt planlegge og målrette ressursbruken på en smartere måte. 

– Vi har utviklet digitale egenbehandlingsplaner, hvor pasientene kan få innsikt i tiltak for behandling og mestring av egen sykdom, sier Berntsen. 

Egenbehandlingsplanen angir ulike tiltak i fargekategoriene rød, gul, og grønn. Med et slikt tilbud kan fokus skifte fra behandling til forebygging og egenmestring. I tillegg kan pasienten kontakte sykehuset ved behov, via en chatfunksjon. 

– Både pasient og helsepersonell kan følge med på utvikling av sykdom og helse, og iverksette målrettede tiltak raskere, forteller Berntsen. 

De nye digitale tjenestene skal sammen med nye nettsidene med filmer, illustrasjoner, og informasjon, gi pasienter og pårørende mulighet til å mestre sykdom og helse på en enda bedre måte.


Fra Ide til et helhetlig konsept 

– Innovasjonsprosjektene har vært en spennende reise, hvor vi har designet og utviklet et helhetlig konsept for både Virtuelt hjemmesykehus og Digital hjemmeoppfølging basert på ideer, brukerbehov og innspill fra helsepersonell underveis, forteller forsknings- og innovasjonsrådgiver Rikke Aune Asbjørnsen. 

Pilot-testene av de digitale løsningene vil kunne gi svar på hvordan tjenestene oppleves, samt gi innspill til å forbedre og optimalisere tjenestene enda bedre. 

– Prosjektlederne har gjort en flott jobb med å involvere klinikken og fremtidige brukere, selv med de utfordringene sykehuset har hatt i høst knyttet til situasjonen med korona, sier Asbjørnsen. 

Hun forteller at dette er et helhetlig konsept som er aktuelt for andre pasientgrupper også, og at dette er noe Sykehuset i Vestfold kommer til å jobbe med i tiden som kommer. 

– Flere andre sykehus i Helse Sør-Øst har også vist interesse og ønsker å implementere de samme tjenestene.