HELSENORGE

Nytt koronadødsfall ved SiV

En eldre pasient som var smittet med koronavirus døde ved Sykehuset i Vestfold 1. desember.

På grunn av personvernet til vedkommende og av hensyn til de pårørende, vil det ikke bli gitt flere opplysninger om den døde.