HELSENORGE

Nytt strålesenter legges til Skien

Styret i Helse Sør-Øst har i dag besluttet å legge nytt strålesenter til Sykehuset Telemark.

Stein Kinserdal

​- Det er bra og viktig at HSØ har tatt en beslutning om hvor strålesenter i Vestfold og Telemark skal lokaliseres. Det er viktig for å få til et godt og helhetlig krefttilbud til pasientene i Vestfold og Telemark. Pasientene i Vestfold vil med dette få kortere vei til et stråletilbud. Men vi hadde håpet på at valget ville falle på Tønsberg. Vi har sterke fagmiljø som vi mener ville vært svært godt rustet til å etablere og drifte et strålesenter, sier administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal.

Nå vil han bruke ressursene på å utvikle pasienttilbudet på andre områder.

- At SiV nå ikke skal etablere et strålesenter, gir oss et mulighetsrom. Etablering av strålesenter vil være svært ressurskrevende, både når det gjelder økonomi og rekruttering. Nå kan vi bruke ressursene på å utvikle pasienttilbudet på andre områder enn strålebehandling, sier han.

Fortsetter kreftsatsing

Det betyr imidlertid ikke at Sykehuset i Vestfold ikke vil fortsette den mangeårige satsingen innen kreftbehandling.

- Vi vil fortsatt med stor styrke fortsette vår kreftsatsing og arbeidet med å utvikle og forbedre krefttilbudet ved SiV. Det betyr at vi fortsatt vil gi pasienter i Vestfold et svært godt tilbud innen diagnostikk og behandling av kreft, forsikrer Kinserdal, og legger til:

- Vi vil også gjøre vårt for at et strålesenter kan realiseres så fort som mulig til det beste for sykehusområdets pasienter, og er opptatt av å få til et godt samarbeid med Sykehuset Telemark for pasientgruppen som trenger strålebehandling.