HELSENORGE

Nytt styre for Sykehuset i Vestfold

Per Christian Voss  blir ny styreleder for Sykehuset i Vestfold etter at styret i Helse Sør-Øst RHF i dag oppnevnte nye styrer for helseforetakene i regionen for perioden 14. februar 2018 til februar 2020.

interiør ved Sykehuset i Vestfold

Nytt styre for Sykehuset i Vestfold:

  • Styreleder Per Christian Voss (NY)
  • Nestleder Arne Bredvei (Gjenvalg)
  • Styremedlemmer Charlotte Haug (NY)
  •  Hans August Hansen (Gjenvalg)
  •  Kirsti Been Tofte (Gjenvalg)

Ansattrepresentantene kommer i tillegg.

For mer informasjon om styret ved Sykehuset i Vestfold

For mer informasjon se saken på Helse Sør-Øst sine nettsider