HELSENORGE

Nytt styre i Sykehuset i Vestfold

Heidi M. Petersen blir ny styreleder i Sykehuset i Vestfold. Arne Bredvei fortsetter i vervet som nestleder. Det er klart etter at styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnte representanter til styrene for helseforetakene i regionen. Det nye styret overtar ansvaret etter at de formelt er oppnevnt i foretaksmøtet 18. februar 2016.

Flyfoto av sykehuset

​Styret i Sykehuset i Vestfold vil ha følgende medlemmer:
Heidi M. Petersen (ny)
Arne Bredvei (gjenvalg)
Tove Kreppen Jørgensen (gjenvalg)
Hans August Hansen (ny)
Kirsti Been Tofte (gjenvalg)

Medlemmene, som bekreftes i et foretaksmøte 18. februar, er oppnevnt for en toårsperiode fra 18. februar 2016 til februar 2018.

I tillegg består styret av tre styremedlemmer valgt av og blant de ansatte:
Christian Robak
Trond Hugo Haukebø
Tone Woll Buer

Administrerende direktør Stein Kinserdal ser fram til samarbeidet med det nye styret.

Mer om om oppnevnelsen av representanter til styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst finner du her.​