HELSENORGE

Offisiell åpning av BUPAs nye lokaler

Etter 62 år i det gule huset bak sykehusets hovedbygning, har BUPA flyttet inn i splitter nye lokaler på Statens Park i Tønsberg. 

Administrerende direktør Stein Kinserdal klipper snoren til BUPAs nye lokaler.
ÅPNING: Administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal, klippet snoren under den offisiell åpningen av BUPAs nye lokaler sammen med avdelingssjef Inger Meland Buene (til høyre) og prosjektkoordinator Desiré Aguilar-Theigler.

Snorklipp, takketaler, gaver, blomster, omvisning, kake og underholdning. 10. februar var det duket for offisiell åpning av nye lokaler til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Anton Jenssens gate 2 på Statens Park.

Til sammen 85 BUPA-medarbeidere har fått ny arbeidsplass etter å ha vært spredt på fire forskjellige lokaliteter: Christian Fredriks gate (det gule huset bak sykehusets hovedbygning, hvor BUPA startet for 62 år siden), Håkon V gate, Fjordgaten og Adlers gate.

– Det er godt å komme under samme tak, noe vi har jobbet for i mange år. Nå slipper pasientene å reise fra sted til sted og vi har fått samlet kompetansen og kan gi et enda bedre tilbud til barn og unge, sier avdelingssjef Inger Meland Buene.

FORNØYD: Avdelingssjef Inger Meland Buene ser frem til en ny fase for BUPA i nye lokaler.

Samlet to poliklinikker og ledelsen 

Selve flyttingen til nybygget nedenfor Slottsfjellet ble unnagjort i slutten av januar. Det splitter nye kontorbygget ligger helt nord på Statens Park eksponert mot Kjellekrysset. 

NYBYGGET: I dette nyoppførte kontorbygget på Statens Park holder BUPA til i andre- og tredjeetasje.

Bygget i tegl og innslag av trekledning er formet som et rektangulært vinkelbygg i fire etasjer med en tilbaketrukket femteetasje. BUPA leier andre- og tredjeetasje.   

Fortsatt finnes et miljø i Adlers gate med døgnpost, samt BUPA poliklinikk Søndre Vestfold i Larvik. 

I det nye bygget i Anton Jenssens gate 2 er BUPA poliklinikk Nordre Vestfold og poliklinikk spesial samlet sammen med avdelingsledelsen.

Lyst og moderne innvendig 

BUPA tilhører Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold (SiV ). Tilbudet startet her i fylket i 1955 som den første barnepsykiatriske poliklinikken utenfor Oslo. 

Det som begynte nærmest som en familiebedrift i en villa på sykehusområdet i Tønsberg, er i dag en viktig del av den spesialiserte helsetjenesten. BUPA er med årene også blitt mer tilgjengelig og åpen, med ansatte som har et stort engasjement for barn og unge. 

MODERNE: Resepsjon og venterom i lyse, moderne lokaler.

BUPA poliklinikk Nordre Vestfold tilbyr poliklinisk oppfølging av barn og unge med følelsesmessige vansker, atferdsvansker og/eller vansker med psykososial fungering.

BUPA poliklinikk spesial er en fylkesdekkende seksjon som har ansvar for tilbudet til de yngste pasientene i BUPA, og for nevropsykologiske og nevropedagogiske vurderinger ved uklare og komplekse tilstander.

Andre SiV-enheter har flyttet inn i de gamle BUPA-lokalene i Christian Fredriks gate 6 og Fjordgaten 2 på Kjelle.