Øker gebyret for de som ikke møter til poliklinisk time

Fra 1. januar 2020 økes gebyret for ikke å møte til avtalt poliklinisk time fra 702 kroner til 1053 kroner.

I hele landet går over 200.000 timer i året til spille fordi pasienter ikke møter opp til avtalt time på sykehus. Det ønsker helseminister Bent Høie å gjøre noe med, og øker gebyret i statsbudsjettet for 2020.

– Når pasienter ikke møter til avtalt time på sykehuset, betyr det lengre ventetid for andre, økte kostnader og dårligere utnyttelse av helsepersonellet, sier Bent Høie i en pressemelding på regjeringen sine nettsider.

Enklere å endre timeavtalen

Mye er gjort for å få flere pasienter til å møte til avtalt time ved poliklinikkene på sykehusene.

Blant annet er det blitt enklere for pasientene å endre timeavtalen, og de får en påminnelse på sms.

– Disse tiltakene har hjulpet, men dessverre ikke nok. Fortsatt er det om lag 200.000 timer i året der pasienter ikke møter opp. Det er sløsing med ressurser. Derfor foreslår vi å øke gebyret for ikke å møte opp fra 702 kroner til 1053 kroner. Gebyret økes ikke for pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling, bare for somatisk pasientbehandling, sier Høie.

Det nye forslaget til gebyr på 1053 kroner tilsvarer tre ganger vanlig egenandel.

Slik gjør du det

Hvis du skal avlyse eller endre time, må du gjøre det senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag, må du avbestille eller endre den senest fredagen før.

Informasjon om hvor og når du skal møte finner du i innkallingsbrevet.