Økt kompetanse gir lavere sykefravær

Med en bevisst satsing på kompetanseheving og tverrfaglig samarbeid har sykefraværet gått ned fra 12,5 prosent til 3,51 prosent ved kirurgisk post 6C.

​– Vi har jobbet målbevisst for å få ned sykefraværet. Målet er at økt kompetanse skal gi trygghet og dermed lavere fravær, sier seksjonsleder Monica Hofer Hagen.

Og nå får hun støtte i tallene. Mens sykefraværet i 2016 var på 12,5 prosent, er det nå nede i 3,51 prosent.

Tid til pasientrettet arbeid

– Blant tiltakene er felles faglunsj hver onsdag. I tillegg blir seksjonens avvik gjennomgått hver dag. Det er viktig at alle har kjennskap til hva som foregår i seksjonen og hvilke tiltak som iverksettes, sier Hofer Hagen.

– Vi tar de ansatte på alvor og forsøker å fjerne plunder og heft slik at de ansatte kan benytte tiden til pasientrettet arbeid. I tillegg forsøker vi å være så fleksible som vi kan ved hjelp av fleksiplan.

Nettopp dét tror team- og fagutviklingssykepleier Kristine Schulse er en viktig årsak til det lave fraværet.

– Hvis noen sliter med å ha mange nattevakter, forsøker man å legge til rette for det. I tillegg er vi er en god gjeng med god arbeidsmoral og godt arbeidsmiljø. Vi finner på mye sammen også på fritiden, uansett alder, sier hun.

Unikt arbeidsmiljø

Overlege i ortopedi, Lars Tony Fevang, mener at det tverrfaglige samarbeidet er noe av nøkkelen til suksess.  

– De forskjellige faggruppene samarbeider godt, og vi har jevnlige fagdager om sentrale tema. En tverrfaglig oppfølging er viktig for denne pasientgruppen, sier han.  

Seksjonsleder Monica Hofer Hagen er likevel ikke i tvil om hvem som skal ha æren for at sykefraværet er så lavt.

– Jeg leder en personalgruppe som er eksepsjonell. De er utrolig endringsvillige, innsatsvillige og dyktige. Vi har et helt unikt arbeidsmiljø og vi er kjempestolte over at den langsiktige jobben vi har gjort nå viser resultater.

Kirurgisk post 6C.jpg

Gjengen ved kirurgisk post 6C er stolt over abeidet som er gjort for å redusere sykefraværet.