HELSENORGE

Onsdag 3. november flytter akuttsenteret

Presis klokken 09.00 onsdag 3. november stenges dørene til det gamle akuttmottaket, samtidig åpnes dørene til det nye. – Det blir godt å endelig flytte inn etter nesten to års planlegging, forteller avdelingssjef Runar Danielsen.

(F.v.) avdelingssjef Runar Danielsen ved akuttsenteret, seksjonsleder Jeanett Aasland-Borgenvik ved akuttsenteret, verneombud Rinda Myklebust og overlege Rolf Hagen ved gastrokirurgisk seksjon.
– De pasientene som kommer inn til oss før klokken ni vil få ferdig sin behandling i det gamle, de som kommer til våre nye lokaler vil behandles der, forteller Danielsen.

Det skal være trygt å være pasient ved Sykehuset i Vestfold, og bemanningen er styrket i overgangen fra gammelt til nytt for å sikre overgangen. 

Danielsen opplever at omgivelsene er optimistiske og positive nå rett før flyttingen.

– Jeg håper det speiler engasjementet og innsatsen til våre ansatte. De nye lokalene gir oss muligheten til å utvikle pasienttilbudet vårt, sier han.

Hverdagserfaringer i videre utvikling

Å planlegge et nytt akuttsenter er krevende arbeid, og det har tatt nesten to år.

– Samtidig er vi ikke ferdige. Nå starter arbeidet med å utvikle senteret videre etter at vi får hverdagserfaringer. Vi må kontinuerlig endre oss for å bli best mulig, påpeker senterlederen.

Avdelingen har fått tilført ekstra sykepleieressurser som har gjennomført sin opplæring.

– Ledelsen i klinikkene har arbeidet målrettet vært opptatt for å ha kompetent bemanning fra første dag, sier han.

Vi ansetter nå egne spesialister innen akutt- og mottaksmedisin. Det er disse legene pasientene møter først, sammen med LIS1-leger i utdanning.

Sykehuset i Vestfold opplever høyt belegg i disse dager og pasientene innleder sitt sykehusopphold i akuttmottaket.

– Det har vært en ekstra krevende periode for personalet. I en periode med stor pasienttilstrømning har vi gjennomført opplæring av ansatte, utarbeidet nye arbeidsplaner og nye arbeidsformer. Men de ansatte har ivaretatt et forsvarlig behandlingstilbud , og vi har klare forventninger om at de nye lokalene, økt kompetanse og ny teknologi vil bidra til å bedre pasientsikkerheten ytterligere, sier Danielsen.
Kart over sykehusområdet.
Akuttsenteret og skadepoliklinikk flytter til nytt bygg. Inngangen for pasienter og pårørende er på baksiden av sykehuset. Adressen er Håkon V gate 16 og inngangen er i første etasje. 

​​Barne- og ungdomsavdelingen flyttet forrige helg

Barne- og ungdomsposten flyttet siste helgen i oktober inn til 18 enerom, eget tilpasset lekerom og et nytt palliasjonsrom. Overflyttingen gikk fint tross full avdeling på morgenen. 

– Slike rom har vi ønsket oss lenge. I tillegg får vi mye nytt utstyr inne på sengerommene, det vil gjøre hverdagen vår enklere, sa intensivsykepleier Dawn Aas-Aune.

Å flytte personale, utstyr og pasienter på en helg kan være utfordrende for en sengepost. Derfor hadde de ekstra bemanning disse dager.

– Vi planla for tilstrekkelig bemanning for å ivareta pasientsikkerheten, påpekte Aas-Aune.

Også barne- og ungdomspoliklinikken, geriatrisk post og barselpoliklinikken flyttet inn i nye lokaler denne helgen.