HELSENORGE

Oppfordring om å begrense besøk – spesielt til barne- og ungdomsavdelingen

På grunn av økende smitte av både Covid-19 og RS-virus oppfordrer Sykehuset i Vestfold pårørende til å begrense besøk. 

Sykehuset i Vestfold oppfordrer alle til å begrense besøk på grunn av økende smitte i samfunnet. Dette gjelder spesielt besøk til barne- og ungdomsavdelingen og til pasienter som kun er inneliggende en kort periode.
 
Du kan ikke komme på besøk dersom du har luftveissymptomer.
 
Ved barne- og ungdomsavdelingen kan kun en pårørende være med pasienten. Søsken kan dessverre ikke komme på besøk. Foreldre bes om å være oppmerksomme på eventuelle egne symptomer. 

Øvrige besøksregler og besøkstider ved SiV

Vi ber om at disse reglene følges av hensyn til våre pasienter.